Batelov

Typ objektu

hřbitov

GPS
49.3121467, 15.3866792
Vlastnictví
FŽO
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

Hřbitov je uzamčen.

Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Žid. osídlení zřejmě od 1. pol. 15. století. Židovská čtvrť se prostírá na severovýchodním okraji jádra při Třešťské ul., skládala se původně z 16 domů včetně školy čp. 53, poblíž instalován v r. 1995 památník obětem holokaustu.

Synagoga na Židovském plácku byla postavena r. 1794 v klasicistním slohu, schodiště na ženskou galerii se nalézá ve hmotě sousedního domu čp. 52. V roce 1984 adaptována na klubovnu a moštárnu Svazu zahrádkářů.

Hřbitov se nachází 700 m západně od náměstí na konci Polní ulice, na vršku mírného kopce. Založen snad již ve 2. pol. 15. století, na ploše 2090 m2 se nalézá 420 náhrobků, především z místní žuly, nejstarší čitelný pochází z r. 1715. Při vstupu zbytek márnice s kamennou pokladničkou, ohrazen nevysokou kamennou zdí. Celková oprava proběhla v r. 2010.

 

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Rok 2010 - oprava hřbitovní zdi, stavění povalených náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady: 366.301,- Kč

Kraj Vysočina: 108.792,- Kč

Ministerstvo kultury ČR 55.000,- Kč

Městys Batelov 72.528,- Kč

Federace židovských obcí v ČR: 129.981,- Kč

 

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba hřbitova, dokumentace. Celkové náklady hrazeny Federací židovských obcí v ČR: 32.512,- Kč.

Rok 2012 - celoroční průběžná údržba hřbitova, dokumentace. Celkové náklady hrazeny Federací židovských obcí v ČR: 5,852,- Kč.

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 10202.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.