Bechyně (synagoga)

Typ objektu

synagoga

GPS
49.296598, 14.469299
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
od roku 1850
Památková ochrana
Přístupnost

květen, červen, září, říjen
so–ne: 9.00–12.30, 13.00–17.00
červenec, srpen
po–ne: 9.00–12.30, 13.00–17.00

Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Synagoga v Široké ulici severně od náměstí byla postavena při městských hradbách v letech 1872–1873 na místě bývalého obecního domu čp. V (v něm pravděpodobně bývala modlitebna) v prosté klasicistní podobě s novorománským průčelím. Do roku 1882 byla synagoga majetkem bechyňské městské obce. Roku 1904 byla v synagoze vydlážděna podlaha. Středová, 180 cm široká cesta mezi lavicemi byla vydlážděna cementovými šestihrannými dlaždicemi šedé a černé barvy, které byly složeny do vzoru Davidovy hvězdy, zbytek plochy modlitebního sálu byl vydlážděn dlaždicemi šedé barvy. V téže době pozlačovač a malíř písma Jan Šimák provedl pozlacení dřevěných okras svatostánku. Roku 1920 bylo v synagoze zřízeno elektrické osvětlení.

Bohoslužebným účelům sloužila do nacistické okupace, během ní byla využita jako skladiště, po druhé světové válce byla opuštěna, od roku 1973 byla využívána jako hasičské muzeum. Roku 1995 byla vrácena Židovské obci v Praze, v roce 2001 se hasičské muzeum vystěhovalo. Roku 2004 byla zahájena rekonstrukce synagogy, která spočívala v obnovení dešťového systému, roku 2005 byla provedena oprava krovu a položena střešní krytina. Roku 2006 byla rekonstrukce interiéru synagogy, spočívající zejména ve zřízení nové elektroinstalace, obnově vnitřních omítek, obnově podlahy, repasi oken a dveří a zazdění nepůvodního bočního vstupu, dokončena. V létě roku 2006 bylo v synagoze otevřeno muzeum Klubu českých turistů a na ženské galerii expozice o dějinách místní židovské komunity. V letech 2007–2008 byla obnovena venkovní fasáda synagogy.

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy synagogy a vynaložených finančních nákladů:

Do roku 2002 – na údržbu synagogy nebyly z prostředků Židovské obce v Praze vynaloženy žádné finanční prostředky

Rok 2003 – zpracování projektové dokumentace na obnovu synagogy

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 19.654,- Kč

Rok 2004 – zahájení opravy synagogy, obnova dešťového systému

Celkové náklady: 171.230,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 114.000,- Kč

Město Bechyně: 33.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 24.230,- Kč

Rok 2005 – pokračování opravy synagogy – oprava krovu a položení nové krytiny

Celkové náklady: 421.283,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 75.000,- Kč

Město Bechyně: 85.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 261.283,- Kč

Rok 2006 – pokračování opravy synagogy – kompletní obnova interiéru, podlah, kamenných prvků a instalace stálé expozice o dějinách Židů v Bechyni a okolí na ženské galerii a muzea Klubu českých turistů v hlavním modlitebním sále

Celkové náklady: 775.069,- Kč

Stálá expozice: 56.813,- Kč

Obnova synagogy: 718.256,- Kč

Jihočeský kraj: 88.000,- Kč

Město Bechyně: 164.000,- Kč

Nadace Židovského muzea v Praze: 25.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 498.069,- Kč

Rok 2007 – obnova uliční a boční fasády

Celkové náklady: 210.000,- Kč

Jihočeský kraj: 80.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 130.000,- Kč

Rok 2008 – obnova boční fasády synagogy

Celkové náklady: 283.700,- Kč

Jihočeský kraj: 140.000,- Kč

Nadační fond obětem holocaustu: 50.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 93.700,- Kč

Rok 2009 - průběžná údržba budovy.

Celkové náklady hradí nájemce - Klub českých turistů.

Rok 2010 - průběžná údržba budovy.

Celkové náklady hradí nájemce - Klub českých turistů.

Rok 2011 - průběžná údržba budovy.

Celkové náklady hradí nájemce - Klub českých turistů.

Rok 2012 - průběžná údržba budovy.

Celkové náklady hradí nájemce - Klub českých turistů.

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později. 

 

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70312.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.