Bečov nad Teplou (synagoga)

Typ objektu

synagoga

GPS
50.082040, 12.834091
Vlastnictví
FŽO
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

torzo synagogy volně přístupné

Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Židovské osídlení doloženo od 14. století do nacistické okupace.

Hřbitov se nacházel 600 m západně od ghetta, u nádraží, ve svahové výseči silnic směrem na Novou Ves a Mnichov, u nádraží. Dnes zavezen štěrkem, viz. heslo Bečov nad Teplou - hřbitov.

Židovské domy byly od 17. století soustředěny v Poštovní ulici, západně od náměstí. V domě č.p. 31 je zachovaná konstrukce hrázděného patra. V téže ulici dochováno torzo synagogy ze 17. století. Po roce 1760 byla přestavěna a po roce 1930 zbořena. Zachovalo se pouze zdivo suterénu synagogy a dvě částečně zahloubené polosuterénní místnosti pod kůlnou domu.

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Náklady budou doplněny později.

 

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 10204.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.