Benešov (nový)

Typ objektu

expozicehřbitov

GPS
49.7849864, 14.6957267
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
od roku 1850
Památková ochrana
Přístupnost
Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Nový hřbitov se nachází 500 metrů severovýchodně od Masarykova náměstí v sousedství městského hřbitova. Byl založen roku 1883 a nachází se na něm kolem 300 náhrobků od doby založení hřbitova do druhé světové války. Na počátku 90. let 20. století byl hřbitov vyčištěn, obřadní síň byla opravena v průběhu 90. let 20. století a je využita jako památník obětem nacismu, je v ní také expozice věnovaná židovské komunitě Benešova. Pohřbeno je zde mj. třináct obětí železničního transportu smrti z počátku roku 1945 a mnoho významných osobností regionu, jako např. rabín Dr. Mojžíš Blán nebo vrchní finanční rada JUDr. Viktor Budlovský.

V letech 2008 a 2009 byly vztyčeny všechny povalené náhrobky, takže v současné době je třeba provádět pouze průběžnou údržbu hřbitova.

 

Předchozí
Další
Foto: L. Majerová, 2023
Foto: L. Majerová, 2023
Foto: L. Majerová, 2023
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy nového hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Roky 1995 - 2000 – na údržbu hřbitova nebyly vynakládány žádné finanční prostředky

Rok 2001 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 13.047,- Kč

Rok 2002 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 30.780,- Kč

Rok 2003 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 32.136,- Kč

Rok 2004 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 28.878,- Kč

Rok 2005 – kácení stromů a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 33.359,- Kč

Kácení stromů: 8.330,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 25.029,- Kč

Rok 2006 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 34.968,- Kč

Rok 2007 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 32.626,- Kč

Rok 2008 – vztyčování povalených náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 324.344,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 29.044,- Kč

Vztyčování náhrobků: 295.300,- Kč

Město Benešov: 95.300,- Kč

Nadační fond obětem holocaustu: 100.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 129.044,- Kč

Rok 2009 – vztyčování povalených náhrobků, kácení stromů a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 225.509,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 32.509,- Kč

Kácení stromů: 16.000,- Kč

Vztyčování náhrobků: 177.000,- Kč

Město Benešov: 57.000,- Kč

Nadační fond obětem holocaustu: 50.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 118.509,- Kč

Rok 2010 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 21.708,- Kč

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 41.890,- Kč

Rok 2012 - celoroční průběžná údržba hřbitova, zhotovení polohopisného plánu hřbitova.

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 60.961,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70314.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.