Benešov (nový)

Typ objektu

expozicehřbitov

GPS
49.7849864, 14.6957267
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
od roku 1850
Památková ochrana
Přístupnost
Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Nový hřbitov se nachází 500 metrů severovýchodně od Masarykova náměstí v sousedství městského hřbitova. Byl založen roku 1883 a nachází se na něm kolem 300 náhrobků od doby založení hřbitova do druhé světové války. Na počátku 90. let 20. století byl hřbitov vyčištěn, obřadní síň byla opravena v průběhu 90. let 20. století a je využita jako památník obětem nacismu, je v ní také expozice věnovaná židovské komunitě Benešova. Pohřbeno je zde mj. třináct obětí železničního transportu smrti z počátku roku 1945 a mnoho významných osobností regionu, jako např. rabín Dr. Mojžíš Blán nebo vrchní finanční rada JUDr. Viktor Budlovský.

V letech 2008 a 2009 byly vztyčeny všechny povalené náhrobky, takže v současné době je třeba provádět pouze průběžnou údržbu hřbitova.

 

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy nového hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Roky 1995 - 2000 – na údržbu hřbitova nebyly vynakládány žádné finanční prostředky

Rok 2001 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 13.047,- Kč

Rok 2002 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 30.780,- Kč

Rok 2003 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 32.136,- Kč

Rok 2004 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 28.878,- Kč

Rok 2005 – kácení stromů a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 33.359,- Kč

Kácení stromů: 8.330,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 25.029,- Kč

Rok 2006 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 34.968,- Kč

Rok 2007 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 32.626,- Kč

Rok 2008 – vztyčování povalených náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 324.344,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 29.044,- Kč

Vztyčování náhrobků: 295.300,- Kč

Město Benešov: 95.300,- Kč

Nadační fond obětem holocaustu: 100.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 129.044,- Kč

Rok 2009 – vztyčování povalených náhrobků, kácení stromů a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 225.509,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 32.509,- Kč

Kácení stromů: 16.000,- Kč

Vztyčování náhrobků: 177.000,- Kč

Město Benešov: 57.000,- Kč

Nadační fond obětem holocaustu: 50.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 118.509,- Kč

Rok 2010 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 21.708,- Kč

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 41.890,- Kč

Rok 2012 - celoroční průběžná údržba hřbitova, zhotovení polohopisného plánu hřbitova.

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 60.961,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70314.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.