Březnice (synagoga)

Typ objektu

expozicesídelní okrseksynagoga

GPS
49.5584944, 13.9505411
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

květen a říjen
so + ne 10:00–16:00

červen – srpen
út–ne 9:0017:00

září
útne 10:0016:00

Kontakty:
tel.: +420 604 283 657
e-mail: breznice@npu.cz

 

Přílohy v PDF
Příspěvek

Synagoga byla postavena uprostřed druhého, většího náměstí v roce 1725, po ničivém požáru v roce 1821 byla za přispění hraběte Kolowrata obnovena v původní velikosti a podobě. Na důkaz vděčnosti byl v synagoze umístěn kolowratský erb. V severní části budovy je hlavní sál sklenutý valenou klenbou s lunetami a samostatným vstupem. Ženská galerie vedla původně po jižní straně, balkon v západní části byl vestavěn pravděpodobně v roce 1874, kdy došlo k přesunu bimy k východu a byly vestavěny nové lavice umístěné za sebou.
Vitráže jsou dílem technika a vynálezce Emanuela Červenky, syna březnického šámese, a dekorativní výmalba je od akademického malíře Ladislava Kuby, obě pocházejí z prvního desetiletí 20. století. Nad aron ha-kodeš je umístěn hebrejský nápis s veršem „Budeš milovat bližního svého jako sebe samého“ (Leviticus 19,18).
Jižní část budovy měla samostatný vchod do chodby, na jejímž konci se nacházel byt učitele židovské školy. V patře synagogy byla umístěna ženská galerie a jednotřídka židovské školy. Bohoslužby se zde konaly až do druhé světové války.
Po válce byla využita jako skladiště. Poté, co byla v roce 1994 vrácena Židovské obci v Praze, zde probíhala rozsáhlá rekonstrukce podle projektu architekta M. Sedláka.
Záchranu se podařilo dokončit díky projektu Revitalizace židovských památek. V jeho rámci bylo v Březnici vynaloženo celkem 19 221 000 Kč.

https://www.10hvezd.cz/cs/objekt/breznice/

https://www.zamek-breznice.cz/cs/synagoga-v-breznici

https://pamatkovykatalog.cz/synagoga-14552569

Předchozí
Další
Březnice, archiv Matana
Březnice, archiv Matana
Březnice, archiv Matana
Březnice, archiv Matana
Březnice, archiv Matana
Březnice, archiv Matana

Více informací

Náklady

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70213.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.