Bučovice

Typ objektu

hřbitovsídelní okrsek

GPS
49.152970, 17.002029
Vlastnictví
FŽO
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost
Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno. 

Žid.osídlení ze 16.století. Rodiště hudebního skladatele Josefa Fischhofa (1804-1857 Wien). V městském muzeu malá expozice věnovaná dějinám žid.obce. Židovská čtvrť - východně od náměstí, ul.Komenského, Smetanova, Ždánická, z původních 49 domů zachováno jen 5. Novorománská synagoga z r.1853 zbořena v r.1966.

Hřbitov - Hájecká ul., 500 m východně od náměstí, založen minimálně v 17.století, na ploše 4743 m2 stojí 376 náhrobků, nejstarší z nich z r. 1767. Starý vjezd pro povozy ve Ztracené ul. zrušen po 2. světové válce. Při vstupu stojí eklektická obřadní síň z r. 1892, provizorně využitá jako garáž. Cihelná ohradní zeď v důsledku svahového terénu je lokálně narušena. Postupná oprava areálu v l. 2006-11.

 

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Rok 2010 – celková obnova, okapy, svody, stavění povalených náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady: 115.072,- Kč Ministerstvo kultury ČR: 51.000,- Kč Jihomoravský kraj: 20.000,- Kč Federace židovských obcí v ČR: 63.461,- Kč

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba, pokračování oprav náhrobků.

Celkové náklady: 117.495,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 90.000,- Kč

Federace židovských obcí v ČR: 27.479,- Kč

Rok 2012 - celoroční průběžná údržba, oprava obřadní síně.

Celkové náklady: 207.941,- Kč

Dotace: 104.000,- Kč

Federace Židovských obcí v ČR: 103.941,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 10207.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.