Bzenec

Typ objektu

hřbitovsídelní okrsek

GPS
48.972893, 17.270079
Vlastnictví
FŽO
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost
Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Žid.osídlení od pol.14.století. Židovská čtvrť – nalézá se v typické poloze mezi zámkem a náměstím, dnešní ul. Krále Vladislava, Žerotínova, Krátká a Zámecká, většina z téměř 100 domů dosud stojí včetně býv. školy čp. 759. Synagoga postavená v r.1863 v novorománském slohu proti zámku byla v r. 1958 staticky narušena a musela být zbořena.

Hřbitov - ul. K. Čapka, 300 m východně od náměstí, ve svahu pod komunálním hřbitovem. Snad středověkého původu, nejstarší dochované náhrobky z konce 17. století. Na ploše 6214 m2 se nalézá 903 kamenů, mj.cenné náhrobky barokního a klasicistního typu. Památník obětí holokaustu odhalen v r. 1956. Při vstupu obřadní síň čp. 816 eklektického výrazu z počátku 20.století, v r. 1985 adaptovaná na smuteční síň. Areál vymezuje cihelná ohradní zeď. Opravy probíhají průběžně.

 

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Rok 2010 – celoroční průběžná údržba hřbitova, plánek hřbitova Celkové náklady hrazené Federací židovských obcí v ČR: 63.087,- Kč

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba hřbitova, oprava střechy obřadní síně. Celkové náklady: 192.509,- Kč.

Ministerstvo kultury ČR: 71.000,- Kč

Federace židovských obcí v ČR: 121.509,- Kč

Rok 2012 - celoroční průběžná údržba hřbitova, kácení stromů. Celkové náklady hrazeny Federací židovských obcí: 58.622,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 10208.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.