Čáslav (synagoga)

Typ objektu

synagoga

GPS
49.9126614, 15.3927372
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
od roku 1850
Památková ochrana
Přístupnost
Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno...

Synagoga v Masarykově ulici, lemující severovýchodní linii opevnění, byla postavena v letech 1899–1900 podle plánů vídeňského architekta Wilhelma Stiassnyho v maurském slohu jako náhrada za starší modlitebnu poprvé zmiňovanou před polovinou 19. století. Bohoslužebným účelům sloužila do druhé světové války, po ní byla využita jako sklad, roku 1970 byla rekonstruována pro potřeby Městského muzea. Roku 1994 byla vrácena Židovské obci v Praze, od roku 1996 začala její celková rekonstrukce, i díky mnoha dotacím. Exteriér zůstal zachován téměř v původní podobě, v interiéru je dochován dřevěný kazetový strop, štukovou římsou zdobený vítězný oblouk apsidy, v níž býval svatostánek, modlitební sál ze tří stran obklopuje dřevem obložená ženská galerie zdobená ornamentální malbou.

V posledních letech pokračuje obnova pod Nadačním fondem Dagmar Lieblové.

https://www.nfdl.cz/caslavska-synagoga/

https://www.nfdl.cz/kopie-z-caslavska-synagoga2/

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy synagogy a vynaložených finančních nákladů:

Rok 1996 – klempířské práce a stavební průzkum synagogy

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 39.740,- Kč

Rok 1997 – oprava vrat a topidel v synagoze

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 12.997,- Kč

Rok 1998 – oprava schodiště, restaurátorský průzkum, chemické ošetření stropu, zdí a krovu v synagoze

Celkové náklady: 175.666,- Kč

Okresní úřad v Kutné Hoře: 100.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 75.666,- Kč

Rok 1999 – zasklení oken, restaurátorský průzkum maleb, chemické ošetření dřevěných konstrukcí krovu a zahájení výměny oken v synagoze

Celkové náklady: 661.847,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 382.000,- Kč

Město Čáslav: 116.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 163.847,- Kč

Rok 2000 – odvlhčovací práce – větrací kanál podél vnitřní strany obvodových stěn včetně vyvýšené části řečniště, osazení kopií původních synagogálních oken včetně kruhového s Davidovou hvězdou, zahájení instalace měděné krytiny na ploché střeše nad schodištěm, pokračování opravy podlahy

Celkové náklady: 295.300,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 86.800,- Kč

Město Čáslav: 24.800,- Kč

Okresní úřad Kutná Hora: 50.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 133.700,- Kč

Rok 2001 – topný kanál, montáž parapetů, oprava omítek v prostoru teras, výměna trámů, pokračování opravy střešní krytiny

Celkové náklady: 319.400,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 219.000,- Kč

Město Čáslav: 62.700,- Kč

Židovská obec v Praze: 37.700,- Kč.

Rok 2002 – oprava střechy, doplnění střešní vazby, klempířské konstrukce, montáž elektrických rozvodů, zahájení restaurování interiérové malířské výzdoby

Celkové náklady 1.036.206,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 150.000,- Kč

Město Čáslav: 42.856,- Kč

Středočeský kraj: 150.000,- Kč

World Monuments Fund: 602.850,- Kč

Dar fyzické osoby: 30.043,- Kč

Židovská obec v Praze: 60.457,- Kč

Rok 2003 – oprava stropu, omítek, podlah, kamenických a truhlářských prvků, interiérové malířské výzdoby synagogy a celoroční průběžná údržba a správcovství synagogy

Celkové náklady: 940.140,- Kč

Rekonstrukce synagogy: 900.788,- Kč

Celoroční správcovství budovy: 39.352,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 200.000,- Kč

Středočeský kraj: 100.000,- Kč

Město Čáslav: 80.000,- Kč

Dar fyzické osoby: 30.261,- Kč

World Monuments Fund: 304.900 Kč

Židovská obec v Praze: 224.979,- Kč

Rok 2004 – celková stavební obnova synagogy, fasáda, restaurátorské práce, pokládka dlažby a celoroční údržba a správcovství synagogy

Celkové náklady: 344.106,- Kč

Rekonstrukce a restaurování synagogy: 325.263,- Kč

Celoroční správcovství synagogy: 18.843,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 100.000,- Kč

Město Čáslav: 28.600,- Kč,

World Monuments Fund: 129.305,- Kč

Židovská obec v Praze: 86.201,- Kč

Rok 2005 – oprava oken, projektová dokumentace na plynové vytápění, zhotovení repliky kruhového okna včetně vitráží na hlavním průčelí a celoroční správcovství a údržba synagogy

Celkové náklady: 383.569,- Kč

Restaurování interiéru synagogy: 365.378,- Kč

Celoroční správcovství synagogy: 18.191,- Kč

Středočeský kraj: 50.000,- Kč

World Monuments Fund: 148.575,- Kč

Nadační fond Zecher: 12.289,- Kč

Židovská obec v Praze: 172.705,- Kč

Rok 2006 – oprava průčelí, rekonstrukce původního nápisu, zhotovení nárožních věžiček, štuková výzdoba fasád západního průčelí a celoroční správcovství a údržba synagogy

Celkové náklady: 695.390,- Kč

Pokračování rekonstrukce synagogy: 685.390,- Kč

Celoroční správcovství synagogy: 10.000,- Kč

Středočeský kraj: 90.000,- Kč

Česko – německý fond budoucnosti: 400.000,- Kč

Město Čáslav: 80.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 125.390,- Kč

Rok 2007 – dokončení výroby a osazení zlaceného hebrejského nápisu, obnova venkovní fasády, oprava průčelí, celoroční správcovství a údržba synagogy

Celkové náklady: 403.365,- Kč

Pokračování rekonstrukce synagogy: 393.365,- Kč

Celoroční správcovství synagogy: 10.000,- Kč

Středočeský kraj: 50.000,- Kč

Město Čáslav: 65.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 288.365,- Kč

Rok 2008 – repase historických oken na průčelí do ulice, instalace čtyř nárožních věžiček a celoroční správcovství a údržba synagogy

Celkové náklady: 154.910,- Kč

Pokračování rekonstrukce synagogy: 147.795,- Kč

Celoroční správcovství synagogy: 7.115,- Kč

Středočeský kraj: 40.000,- Kč

Město Čáslav: 81.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 33.910,- Kč

Rok 2009 - dokončení opravy podkroví, konstrukce krovu a dřevěných stropů a celoroční správcovství a údržba synagogy

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 193.922,- Kč

Pokračování rekonstrukce synagygy: 183.713,- Kč

Celoroční správcovství synagogy: 10.209,- Kč

Rok 2010 - restaurování nápisových desek v předsíni a podhledů ženské galerie a celoroční správcovství a údržba synagogy

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 33.317,- Kč

Ministerstvo kultury: 167.000,- Kč

Město Čáslav: 33.000,- Kč

Rok 2011 - celoroční údržba a provoz synagogy. Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 9.633,- Kč

Rok 2012 - celoroční údržba synagogy. Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 3.965,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70413.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.