Černovice u Tábora

Typ objektu

hřbitovpomník

GPS
49.381022, 14.959183
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

hřbitov volně přístupný

Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno. 

Hřbitov se nachází 500 metrů severně od městečka, na červeně značené turistické stezce. Byl založen před rokem 1695 (údajně kolem poloviny 17. století) pro rodiny z Černovic, Nové Včelnice a Kamenice nad Lipou. Počátkem 18. století byl rozšířen o pozemek na severní straně – tehdy byl zazděn starý vchod ze západní strany a byl zřízen nový vchod ze strany východní. Roku 1867 byl opraven. Dnes se na hřbitově o rozloze 1.099 metrů čtverečních nachází asi 300 náhrobků od první poloviny 18. století až do 30. let 20. století. Pohřben je zde mj. místní rabín David Platschek (zemřel roku 1883). Jako poslední byli na černovickém hřbitově pohřbeni roku 1941 Emil Wind z Černovic čp. 27, bývalý obchodník a rolník, který zemřel ve věku 70 let, dále obchodník Černovic čp. 111 Karel Vogel, který zemřel ve věku 64 let, a roku 1942 bývalý obchodník z Černovic čp. 337 Bernard Winternitz, který zemřel ve věku 86 let.

Do poloviny 90. let 20. století byl hřbitov hustě zarostlý náletovou vegetací, márnice a ohradní zeď byly velmi poškozeny, mnoho desítek náhrobků bylo povaleno. Roku 1996 byl hřbitov vyčištěn a byla zahájena rekonstrukce celého hřbitovního areálu. Byla opravena márnice, část kamenné ohradní zdi z lomového kamene a znovu vztyčeny všechny povalené novodobé náhrobky. V listopadu 2002 byl před rekonstruovanou márnicí odhalen památník obětem nacismu a v márnici malá expozice týkající se dějin místní židovské komunity. V letech 2008 a 2009 byla kompletně opravena ohradní zeď z lomového kamene.

V současné době je zajištěna průběžná údržba hřbitova, v níž je nutno pokračovat i v následujících letech.

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Rok 1996 - oprava márnice, položení šindelové krytiny, odstranění husté náletové vegetace a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 233.608,- Kč

Oprava márnice: 161.842,- Kč

Celoroční údržba hřbitova a vyklučení husté náletové vegetace: 71.766,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 40.000,- Kč

Okresní úřad v Pelhřimově: 50.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 143.608,- Kč.

Rok 1997 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 26.089,- Kč

Rok 1998 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 24.898,- Kč

Rok 1999 – oprava vrat márnice a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 68.341,-Kč

Oprava vrat márnice: 47.250,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 21.091,- Kč

Okresní úřad v Pelhřimově: 20.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 48.341,- Kč

Rok 2000 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 22.214,- Kč

Rok 2001 – výroba a montáž vstupní branky na hřbitov, oprava části ohradní zdi a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 51.412,-Kč

Výroba vstupní branky: 8.820,- Kč

Celoroční údržba hřbitova a oprava ohradní zdi: 42.592,-Kč

Rok 2002 – oprava márnice, opravy a vztyčování náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 128.825,- Kč

Oprava márnice: 38.037,- Kč

Vztyčování náhrobků a celoroční údržba hřbitova: 90.788,- Kč

Dar fyzické osoby: 10.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 118.825,- Kč

Rok 2003 – opravy a vztyčování povalených náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 100.710,- Kč

Dar fyzické osoby: 40.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 60.710,- Kč

Rok 2004 - vztyčování povalených náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 107.165,- Kč

Město Černovice: 5.000,- Kč

Dar fyzické osoby: 25.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 77.165,- Kč

Rok 2005 – zhotovení okapů a okapových svodů, vztyčování povalených náhrobků a svodů vody márnice a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady:114.066 ,- Kč

Zhotovení okapů a okapových svodů márnice: 13.761,- Kč

Celoroční průběžná údržba hřbitova a vztyčování náhrobků: 100.305,- Kč

Dar fyzické osoby: 40.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 74.066,- Kč

Rok 2006 – celoroční průběžná údržba hřbitova a vztyčování náhrobků

Celkové náklady: 92.580,- Kč

Dar fyzické osoby: 20.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 72.580,- Kč

Rok 2007 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 34.294,- Kč

Rok 2008 – oprava ohradní zdi hřbitova a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 356.754,- Kč ,- Kč

Oprava ohradní zdi: 329.528,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 27.226,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 200.000,- Kč

Město Černovice: 25.906,- Kč

Kraj Vysočina: 38.858,- Kč

Dar fyzické osoby: 30.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 61.990,- Kč

Rok 2009 – oprava ohradní zdi hřbitova a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 484.084,- Kč ,- Kč

Oprava ohradní zdi: 445.049,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 39.035,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 250.000,- Kč

Město Černovice: 20.000,- Kč

Kraj Vysočina: 30.000,- Kč

Dar Michala Arenda: 30.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 154.084,- Kč

Rok 2010 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 19.132,- Kč

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 26.141,- Kč

Rok 2012 - zhotovení polohopisného plánu, celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 43.047,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70316.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.