Český Krumlov (synagoga)

Typ objektu

expozicepomníksynagoga

GPS
48.810172, 14.322994
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
od roku 1850
Památková ochrana
Přístupnost

15. 6.–1. 9. 2024
po–ne: 10.00–16.00
Aktuální otevírací doba:
http://www.synagoga-krumlov.cz/

Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno. 

Synagoga se nachází v Linecké ulici, 350 metrů jihovýchodně od náměstí, na jižním předměstí Plešivec. Postavena byla v letech 1908–1909 arch. Kafkou v historizujícím otonském slohu s výraznou oktogonální věží jako náhrada za starší modlitebnu, bohoslužebným účelům sloužila do roku 1938. Na podzim tohoto roku byl interiér včetně mobiliáře zničen nacisty, téměř po celou válku synagogu využívala letecká modelářská dílna. Po osvobození byla užívána jako interkonfesijní kostel, v němž se střídali američtí polní kazatelé s duchovními Církve československé husitské. Po odchodu americké armády byla synagoga definitivně upravena na sbor Církve československé husitské. Od roku 1969 sloužila jako sklad divadelních rekvizit. V 90. letech 20. století byla vrácena Židovské obci v Praze a byla zrekonstruována, v interiéru se nalezly zbytky původní výmalby a českých a anglických nápisů, které připomínají bohoslužby po skončení druhé světové války.

Obnovu začal vlastník - Židovská obce v Praze v roce 1998 a následně iniciativu převzal Českokrumlovský rozvojový fond, aby zde vytvořil místo pro setkávání a prostor, kde může vzkvétat kulturní, umělecký i duchovní život města. 

http://www.synagoga-krumlov.cz/

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy synagogy a vynaložených finančních nákladů:

Rok 1998 – oprava střechy a zasklení oken synagogy

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 25.448,- Kč

Rok 1999 - likvidace odpadu, zajištění suterénu proti vstupu, chemické ošetření krovu, klempířské a pokrývačské práce, oprava střechy synagogy

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 549.041,- Kč

Rok 2000 – oprava střechy a věže synagogy

Celkové náklady: 406.048,- Kč

Město Český Krumlov: 40.959,- Kč

Dary fyzických osob: 7.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 358.089,- Kč

Roky 2000 - 2008 – na údržbu synagogy nebyly z prostředků Židovské obce v Praze vynaloženy žádné finanční prostředky

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Rok 1998 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 13.338,- Kč

Rok 1999 – oprava vstupní brány, osazení ochranných sítí do oken obřadní síně, kácení stromů a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 96.775,- Kč

Oprava brány a osazení ochranných sítí do obřadní síně: 29.376,-Kč

Kácení stromů a celoroční údržba hřbitova: 67.399,- Kč

Dar fyzické osoby: 5.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 91.775,-Kč

Rok 2000 – obnova hřbitovní brány, oprava střechy márnice, vztyčení 40 povalených náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 193.800,- Kč

Oprava brány a márnice: 147.549,- Kč

Vztyčení náhrobků a celoroční údržba hřbitova: 46.251,- Kč

Rok 2001 – oprava oken a dveří márnice a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 69.358,- Kč

Oprava oken a dveří márnice: 57.149,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 12.209,- Kč

Dar fyzické osoby: 1.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 68.358,- Kč

Rok 2002 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 4.212,- Kč

Rok 2003 – oprava kamenné ohradní zdi a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 50.844,- Kč

Oprava ohradní zdi: 37.719,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 13.125,- Kč

Rok 2004 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 7.675,- Kč

Rok 2005 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 12.251,- Kč

Rok 2006 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 22.855,- Kč

Rok 2007 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 16.472,- Kč

Rok 2008 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 15.139,- Kč

Rok 2009 - celková rekonstrukce synagogy

Celkové náklady hradil Českokrumlovský rozvojový fond: 1.338.162,- Kč

Rok 2011 - nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky.

Rok 2012 - nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky.

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70416.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.