Dolní Bolíkov

Typ objektu

hřbitovsídelní okrsek

GPS
49.030086, 15.372270
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

hřbitov volně přístupný

Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno. 

Židovské osídlení od 2. pol. 17. století. Židovská čtvrť - v severní části obce, se původně sestávala asi z 25 domů včetně obecního domu čp. 67. Synagoga zbořena v l. 1899-1900.

Hřbitov se nachází 500 metrů jihozápadně za obcí, v polích. Založen byl koncem 17. století, na ploše 732 m2 je dochováno kolem 120 náhrobků, nejstarší z roku 1701 (Aron, syn Jakoba Austerlitze). Mimo jiných tu je ještě náhrobek Heinricha Mayera (1835 – 1905), zakladatele listu Neues Wiener Blatt. Na východní straně stojí opravená jednoduchá průjezdná márnice, jejíž oprava byla realizována v l. 2002-5.

Na počátku 90. let 20. století na ploše hřbitova leželo několik suchých stromů a byl zarostlý hustým křovím. Většina náhrobků ze druhé poloviny 19. století a první poloviny 20. století byla povalena, stály pouze tři. V průběhu 90. let byla plocha hřbitova vyčištěna, v roce 2002 byla márnice opravena a některé povalené náhrobky byly postaveny, roku 2005 byly postaveny zbylé povalené náhrobky. V současné době je zajištěna průběžná údržba hřbitova, kterou je nutno provádět i v dalších letech.

 

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Do roku 1996 – na údržbu hřbitova nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky

Rok 1997 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 1.620,- Kč

Rok 1998 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 3.240,- Kč

Rok 1999 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 10.867,- Kč

Rok 2000 – na údržbu hřbitova nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky

Rok 2001 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 2.126,- Kč

Rok 2002 – výroba dvojích vstupních vrat márnice a okenních mříží, oprava márnice a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 167.309,- Kč

Výroba vrat a mříží a oprava márnice: 134.565,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 32.744,- Kč

Okresní úřad v Jindřichově Hradci: 50.000,- Kč

Město Dačice: 10.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 107.309,- Kč

Rok 2003 – vztyčování povalených náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 32.039,- Kč

Rok 2004 – vztyčování povalených náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 28.199,- Kč

Rok 2005 – vztyčování povalených náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 102.752,- Kč

Vztyčování povalených náhrobků: 80.700,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 22.052,- Kč

Město Dačice: 5.000,- Kč

Dar fyzické osoby: 14.700,- Kč

Dar společnosti Hanson ČR, a.s.: 50.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 33.052,- Kč

Rok 2006 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 26.267,- Kč

Rok 2007 – celoroční průběžná údržba hřbitova a likvidace polomu

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 30.181,- Kč

Rok 2008 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 22.694,- Kč

Rok 2009 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 20.419,- Kč

Rok 2010 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 23.139,- Kč

Rok 2011 - zhotovení plánu hřbitova, celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazeny židovskou obcí v Praze: 27.068,- Kč

Rok 2012 - oprava náhrobků, celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazeny židovskou obcí v Praze: 68.511,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později. 

 

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70317.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.