Domažlice

Typ objektu

hřbitov

GPS
49.440896, 12.930908
Vlastnictví
FŽO
Doba vzniku
od roku 1850
Památková ochrana
Přístupnost

Hřbitov je uzamčen.
Kontaktujte nás:
sbh@matana.cz
+420 603 305 711
+420 226 235 211

Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Nejstarší židovské osídlení zde vzniklo již v první polovině 14. století. Současný hřbitov o rozloze 1372 metrů čtverečních byl ale založen až v 90. letech 19. století. Nachází se v ulici Prokopa Holého v severní části města, při silnici do Třebnic, zhruba 1 km na sever od náměstí. Na hřbitově se dochovalo cca 100 náhrobků, pocházejících od doby založení až do posledního pohřbu z roku 1941, kdy zaniklo zdejší židovské osídlení. Po roce 1987 došlo k zmenšení jeho plochy v důsledku rozšíření silnice (v letech 1988-1989). Ve stejném roce byla na místě původní kamenné brány z let 1891-1892 postavena její replika. Ve městě se nacházela i synagoga spolu s budovou rabinátu, zhruba ze stejného období, obě byly zbořeny v letech 1939-1940.

 

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Rok 2010 – celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady hrazené Federací židovských obcí v ČR: 2.466,- Kč

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba hřbitova. Celkové náklady hrazeny Federací židovských obcí v ČR: 2.488,- Kč

Rok 2012 - celoroční průběžná údržba hřbitova, dokumentace. Celkové náklady hrazeny Federací židovských obcí v ČR: 5.500,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 10216.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.