Dřevíkov

Typ objektu

hřbitov

GPS
49.764387, 15.827864
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

hřbitov volně přístupný

Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Hřbitov se nachází 500 metrů severozápadně od návsi na okraji lesa. Založen byl nejpozději v první polovině 17. století. Po polovině 19. století byl rozšířen do současné velikosti 1.777 metrů čtverečních (původní velikost byla přibližně poloviční); v této době byl ohrazen zdí z lomového kamene a byl vybudován nový vstup průchozí márnicí – vozovnou. Nejstarší náhrobek pochází z roku 1748, nejmladší náhrobky jsou z let 1983 a 1994. Na hřbitově se nachází celkem asi 300 náhrobků, mnohdy cenných barokních a klasicistních stél, mezi nimi i jeden litinový náhrobek z roku 1852. Asi do r. 1985 zde byl poslední dřevěný náhrobek na našem území z doby první světové války, který je zrestaurován a nachází se v depozitáři Souboru lidových staveb Vysočina. Je zde pohřben mj. bývalý starosta Trhové Kamenice Maxmilián Bergmann (1870 – 1932). V 70. letech 20. století byly do průchozí márnice - vozovny na východním okraji hřbitova umístěny fragmenty poškozených stél ze druhé poloviny 18. století.

Ve druhé polovině 90. let 20. století byly márnice i ohradní zeď opraveny, náhrobky jsou postaveny a v současné době je zajištěna průběžná údržba hřbitova, v níž je třeba pokračovat i v následujících letech. Do budoucna je možné počítat s restaurováním cenných náhrobků z 18. století.

 

Předchozí
Další
Foto: archiv Matana
Foto: archiv Matana
Foto: archiv Matana
Foto: archiv Matana
Foto: archiv Matana
Foto: archiv Matana
Foto: archiv Matana
Foto: archiv Matana
Foto: archiv Matana
Foto: archiv Matana
Foto: archiv Matana

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Rok 1995 – oprava ohradní zdi a márnice a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 128.630,- Kč

Oprava ohradní zdi a márnice: 107.273,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 21.357,- Kč

Okresní úřad v Chrudimi: 50.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 78.630,- Kč

Rok 1996 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 24.030,- Kč

Rok 1997 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 10.800,- Kč

Rok 1998 – oprava ohradní zdi a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 171.024,- Kč

Oprava ohradní zdi: 159.117,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 11.907,- Kč

Dar fyzické osoby: 65.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 106.024,- Kč

Rok 1999 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 16.740,- Kč

Dar fyzické osoby: 15.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 1.740,- Kč

Rok 2000 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 18.256,- Kč

Rok 2001 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 16.281,- Kč

Rok 2002 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 24.057,- Kč

Rok 2003 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 23.449,- Kč

Rok 2004 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 21.262,- Kč

Rok 2005 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 22.765,- Kč

Rok 2006 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 19.926,- Kč

Rok 2007 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 24.098,- Kč

Rok 2008 – na údržbu hřbitova nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky

Rok 2009 - zhotovení plánku hřbitova s náhrobky a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 8.100,- Kč

Rok 2010 - oprava ohradní zdi, výměna šindelové krytiny na márnici a části ohradní zdi, kácení stromů a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 306.400,- Kč

Oprava ohradní zdi: 161.814,- Kč

Výměna šindelové krytiny: 98.760,- Kč

Kácení stromů: 19.500,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 26.326,- Kč

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 81.400,- Kč

Ministerstvo kultury: 115.000,- Kč

Obec Dřevíkov: 10.000,- Kč

Pardubický kraj: 100.000,- Kč

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba hřbitova, opravy a restaurování náhrobků, průzkum, dokumentace.

Celkové náklady: 169.506,- Kč

Obec Vysočina: 10.000,- Kč

Pardubický kraj: 100.000- Kč

Židovská obec v Praze: 59.506,-

Rok 2012 - restaurování náhrobků, celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady: 105.378,- Kč

Obec Vysočina: 10.000,- Kč

Pardubický kraj: 50.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 45.387,-

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70421.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.