Drmoul

Typ objektu

hřbitovsídelní okrsek

GPS
49.939289, 12.665176
Vlastnictví
FŽO
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

hřbitov volně přístupný

Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Židovské osídlení je zde doloženo od konce 16. století. Roku 1724 zde žilo 17 židovských rodin, v první polovině 19. století pak přibližně 30 rodin. Od poloviny 19. století počet židovských obyvatel v obci klesal a k roku 1930 počet činil už pouze 36 osob. Židovský sídelní okrsek a židovské domy byly soustředěny uprostřed návsi. Před polovinou 19. století je doloženo 25 domů. Většina z nich byla zbořena a do současnosti zůstalo dochováno jen několik domů.

Synagoga pocházející z let 1800 až 1803 byla postavena náhradou za starší synagogu. Sloužila bohoslužebným účelům až do roku 1938. Poté byla vypálena a zbořena. Na jejích základech byla v letech 1945 až 1946 postavena hasičská zbrojnice, vedlejší židovský obecní dům byl zbořen až roku 1981.

Hřbitov se nalézá na zalesněném kopci, přibližně 1,5 km západním směrem od obce, zhruba 400m severně od osady Panský vrch. Byl založen nejpozději v 17. století. V písemných pramenech je prvně doložen roku 1676. Na neohrazené ploše přibližně 1500 metrů čtverečních se dochovalo okolo 360 náhrobků z let 1673 až 1946. Jedná se o typologicky velmi cenný typ hřbitova, s barokními i klasicistními žulovými náhrobky zdobenými prvky lidového umění, nejčastěji pak rostlinnými motivy.

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Rok 2010 – celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady hrazené Federací židovských obcí v ČR: 1.323,- Kč

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba hřbitova. Celkové náklady hrazeny Federací židovských obcí v ČR: 9.363,- Kč

Rok 2012 - celoroční průběžná údržba hřbitova, restaurování náhrobků, dokumentace. Celkové náklady hrazeny Federací židovských obcí v ČR: 40.950,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 10217.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.