Dvůr Králové nad Labem

Typ objektu

hřbitov

GPS
50.428536, 15.811384
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

hřbitov bez náhrobků volně přístupný

Přílohy v PDF
Příspěvek

Hřbitov se nachází 1,5 km severně od náměstí na předměstí Vorlech na rohu ulic Nerudovy a Spojených národů. Hřbitov založený roku 1883 byl postupně po druhé světové válce devastován, nakonec se roku 1960 přistoupilo k jeho likvidaci, a to včetně zdi, obřadní síně a také náhrobků. Dochovala se pouze původní plocha, stromy po obvodu a torzo mohutného klasicistního náhrobku se zbytky asi 30 dalších stél, povalujících se okolo, anebo slepených k sobě. Plocha hřbitova je vyčištěna, na svůj náklad ji do roku 2004 udržovalo Město Dvůr králové nad Labem bez nároků na finanční úhradu. Od roku 2005 průběžnou údržbu plochy hřbitova zajišťuje na své náklady Židovská obec v Praze a bude tak činit i v dalších letech.

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Do roku 2004 – na údržbu hřbitova nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky Židovské obce v Praze

Rok 2005 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 7.043,- Kč

Rok 2006 – na údržbu hřbitova nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky

Rok 2007 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 6.230,- Kč

Rok 2008 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 10.744,- Kč

Rok 2009 - celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 100,- Kč

Rok 2011 - na údržbu hřbitova nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky.

Rok 2012 - na údržbu hřbitova nebyly vlastníkem vynaloženy žádné finanční prostředky.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70422.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.