Heřmanův Městec

Typ objektu

hřbitov

GPS
49.947674, 15.659614
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

pá, ne: 9.00–16.00
Mimo otevírací dobu je možné klíče zapůjčit v infocentru
po–pá: 8.00–12.00, 12.30–17.00
nebo v synagoze
červen–září
st: 14.00–17.00
so–ne: 10.00–12.00, 14.00–17.00
říjen–květen
so–ne: 10.00–12.00, 14.00–16.00

Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Hřbitov se nachází 400 metrů severovýchodně od náměstí, v severovýchodní části města podél Havlíčkovy ulice. Podle ústní tradice byl založen před rokem 1430, v písemných pramenech je doložen ale až v 16. století. Byl nejméně pětkrát rozšiřován, naposledy roku 1838, kdy dosáhl konečné velikosti 3.972 metrů čtverečních. Na této ploše se nalézá ve 21 nestejně dlouhých řadách 1.077 náhrobních kamenů, z nichž nejstarší čitelný pochází z roku 1647. Zdejší náhrobky jsou výtečným příkladem vývoje náhrobků východočeských židovských hřbitovů, typickou ukázkou jsou asymetrické stély (nejméně 48 kusů) a bohatá symbolika. Za pozornost stojí ornamentálně zdobená tumba z r. 1844, krytá plechovou stříškou, nebo náhrobek Abrahama Weisse, zakladatele synagogy v Přelouči, která je na náhrobku vytesána. Monumentální je hrobka rodina Baierů z poloviny 19. století, která se nachází v jihovýchodní části hřbitova. V areálu stojí dvě budovy - domek správce hřbitova čp. 668 a márnice z roku 1838 s pamětní deskou obětí nacismu a pohřebním vozem, původem ze židovského hřbitova v Hořicích v Podkrkonoší. Zajímavostí je tzv. kohenská branka v severní zdi hřbitova, která je dodnes průchozí.

V současné době je zajištěna průběžná údržba hřbitova, v níž je třeba pokračovat i v následujících letech. Roku 2006 bylo zahájeno restaurování mnoha desítek historických náhrobků ze 17. – 19. století, jejichž epitafy jsou poškozeny vlivem času, v němž je třeba pokračovat i nadále.

https://www.spokul.cz/zidovske-pamatky/
https://www.spokul.cz/spokul-hm/turisticke-informacni-centrum/

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Rok 1995 – stavební opravy hřbitovního domku a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 232.981,- Kč

Stavební opravy domku: 216.849,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 16.132,- Kč

Okresní úřad v Chrudimi: 50.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 182.981,- Kč

Rok 1996 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 12.204,- Kč

Rok 1997 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 7.695,- Kč

Rok 1998 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 17.447,- Kč

Rok 1999 – stavební opravy hřbitovního domku a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 53.422,- Kč

Stavební opravy domku: 43.048,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 10.374,- Kč

Město Heřmanův Městec: 3.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 50.422,- Kč

Rok 2000 – odstranění havarijních stromů a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 25.488,- Kč

Rok 2001 – oprava štítů hřbitovního domku a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 52.161,- Kč

Rok 2002 – zřízení systému ústředního topení ve hřbitovním domku

Celkové náklady: 60.148,- Kč

Zřízení ústředního topení: 18.270,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 41.878,- Kč

Dar Společnosti ochránců židovské kultury: 30.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 30.148,- Kč

Rok 2003 – oprava havarijního stavu komína domku čp. 668 na hřbitově a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 97.019,- Kč

Oprava komína: 39.995,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 57.024,- Kč

Pardubický kraj: 30.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 67.019,- Kč

Rok 2004 – ošetření a zajištění stromu proti rozlomení a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 76.857,- Kč

Zajištění stromu proti rozlomení: 15.750,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 61.107,- Kč

Dar Společnosti pro obnovu židovských památek: 30.990,- Kč

Židovská obec v Praze: 45.867,- Kč

Rok 2005 – návrh na restaurování náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 78.948,- Kč

Návrh na restaurování náhrobků: 7.000,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 71.948,- Kč

Dar fyzické osoby: 900,- Kč

Židovská obec v Praze: 78.048,- Kč

Rok 2006 – restaurování historických náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 295.143,- Kč

Restaurování náhrobků: 201.195,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 93.948,- Kč

Město Heřmanův Městec: 50.000,- Kč

Pardubický kraj: 100.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 145.143,- Kč

Rok 2007 – restaurování historických náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 442.347,- Kč

Restaurování náhrobků: 370.937,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 71.410,- Kč

Město Heřmanův Městec: 217.050,- Kč

Pardubický kraj: 100.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 125.297,- Kč

Rok 2008 – restaurování historických náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 139.193,- Kč

Restaurování náhrobků: 65.500,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 73.693,- Kč

Město Heřmanův Městec: 50.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 89.193,- Kč

Rok 2009 – restaurování historických náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 137.137,- Kč

Restaurování náhrobků: 57.245,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 79.892,- Kč

Rok 2010 – restaurování tumby a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 75.569,- Kč

Restaurování tumby: 18.200,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 57.369,- Kč

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 56.600,- Kč

Rok 2012 - restaurování náhrobků, celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady: 202.986,- Kč

Pardubický kraj: 100.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 102.986,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70428.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.