Hořepník

Typ objektu

hřbitovsídelní okrsek

GPS
49.509587, 15.104708
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

hřbitov volně přístupný

Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Hřbitov se nachází v ulici V Palestině, 300 metrů jihozápadně od náměstí na jižním břehu říčky Trnavy ve čtvrti zvané Úlehle. Založen byl na počátku 17. století, v písemných pramenech je poprvé doložen roku 1636, několikrát byl rozšířen (naposledy ve druhé polovině 19. století) a pohřbívalo se na něm až do počátku druhé světové války. Na ploše je dochováno 228 náhrobků od roku 1649 do počátku 40. let 20. století. Rozmanitý terén o velikosti 1.716 metrů čtverečních dává tušit, že zde mohlo docházet k pohřbům ve vrstvách. Poslední pohřeb se konal roku 1941, poslední nápis byl vytesán po druhé světové válce na památku Kláry Tellerové, která zemřela roku 1944 v Terezíně. Roku 1869 byla postavena jednoduchá márnice, jejíž střecha bývala pokryta šindelem, v letech 2003 – 2004 byla rekonstruována. Jedná se o velmi cenný hřbitov s řadou barokních a klasicistních náhrobků.

V současnosti je zajištěna průběžná údržba hřbitova, v níž je nutno pokračovat i v následujících letech, dále je třeba dokončit opravu obřadní síně (vnitřní omítky) a počítat s restaurováním cenných historických náhrobků.

 

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Rok 1995 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 2.855,- Kč

Rok 1996 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 4.860,- Kč

Rok 1997 – oprava obřadní síně a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 67.723,- Kč

Oprava obřadní síně: 50.986,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 16.737,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 33.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 34.723,- Kč

Rok 1998 – oprava obřadní síně a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 67.776,- Kč

Oprava obřadní síně: 48.171,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 19.605,- Kč

Rok 1999 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 24.305,- Kč

Rok 2000 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 15.221,- Kč

Rok 2001 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 7.290,- Kč

Rok 2002 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 19.125,- Kč

Rok 2003 – oprava obřadní síně (statika a vnější omítky) a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 18.877,- Kč

Obec Hořepník: 5.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 13.877,- Kč

Rok 2004 – repase a doplnění truhlářských prvků obřadní síně a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 92.908,- Kč

Rekonstrukce obřadní síně: 74.183,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 18.725,- Kč

Obec Hořepník: 15.000,- Kč

Kraj Vysočina: 37.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 40.908,- Kč

Rok 2005 – oprava obřadní síně a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 16.740,- Kč

Náhrada škody: 8.206,- Kč

Židovská obec v Praze: 8.534,- Kč

Rok 2006 – vztyčování povalených náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 107.653,- Kč

Vztyčování nárobků: 98.000,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 9.653,- Kč

Obec Hořepník: 19.600,- Kč

Kraj Vysočina: 29.400,- Kč

Židovská obec v Praze: 58.653,- Kč

Rok 2007 – vztyčování náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 114.173,- Kč

Vztyčování náhrobků: 93.200,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 20.973,- Kč

Obec Hořepník: 18.640,- Kč

Kraj Vysočina: 27.960,- Kč

Židovská obec v Praze: 67.573,- Kč

Rok 2008 – vztyčování náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 112.360,- Kč

Vztyčování náhrobků: 97.600,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 14.760,- Kč

Obec Hořepník: 19.520,- Kč

Kraj Vysočina: 29.280,- Kč

Židovská obec v Praze: 63.560,- Kč

Rok 2009 - oprava ohradní zdi a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 115.079,- Kč

Oprava ohradní zdi: 96.419,-Kč

Celoroční údržba hřbitova: 18.660,- Kč

Obec Hořepník: 19.284,- Kč

Kraj Vysočina. 28.925,- Kč

Židovská obec v Praze: 66.870,- Kč

Rok 2010 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 14.535,- Kč

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 17.292,- Kč

Rok 2012 - celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 16.808,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70319.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.