Hořice v Podkrkonoší (nový)

Typ objektu

hřbitovsídelní okrsek

GPS
50.372684, 15.619799
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
od roku 1850
Památková ochrana
Přístupnost
Přílohy v PDF
Příspěvek

Nový hřbitov se nachází 1 km jihovýchodně od náměstí, na svatogothardském vrchu v bezprostředním sousedství městského hřbitova. Založen byl roku 1897 a pohřbívalo se na něm až do počátku druhé světové války. V současnosti je dochována pouze ohradní zeď, obřadní síň z roku 1900, sloužící potřebám městského hřbitova, a jeden náhrobní kámen bez epitafu. Ve druhé polovině 60. let 20. století byly všechny náhrobky odvezeny a druhotně použity, poslední čitelný, patřící Juliu Kantorovi, zesnulému v roce 1923, zmizel po roce 1997. Část areálu u hlavního vchodu byla roku 1945 využita jako pohřebiště sovětských vojáků.

Podzemní část hřbitova s hroby je zachována, ale náhrobek není zachován žádný. Tato plocha je průběžně udržována pracovníky městského hřbitova bez nároku na finanční odměnu.

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70221.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.