Hořice v Podkrkonoší (starý)

Typ objektu

hřbitovsídelní okrsek

GPS
50.364739, 15.634906
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

Hřbitov je uzamčen. Klíč k zapůjčení v infocentru.
po–pá: 8.00–12.00, 12.30–16.45
so: 8.00–12.00
svátky: 8.00–12.00
pobočka v Městském muzeu
so: 13.00–17.00
ne: 9.00–12.00, 13.00–17.00

Přílohy v PDF
Příspěvek

Starý hřbitov se nachází 300 metrů severně od náměstí mezi Škrétovou a Čechovou ulicí. Založen byl ve druhé polovině 17. století (snad roku 1678), několikrát byl rozšiřován, naposledy roku 1878, kdy dosáhl rozlohy 3.683 metrů čtverečních. Na jeho ploše je dochováno kolem 1000 náhrobků od roku 1679 do konce 19. století (poslední pohřeb se tu konal roku 1902), včetně řady cenných barokních bohatě zdobených náhrobků. Pohřbeni jsou zde údajně také vojáci z napoleonských válek. Márnice z roku 1776 je přestavěna na garáž. Hřbitovní dům čp. 359, původně s výrazným portálem a nápisovou kartuší, je adaptován k obytným účelům.

Většina plochy hřbitova byla na přelomu 20. a 21. století zarostlá neprostupnou náletovou vegetací a křovím, tato zeleň byla zlikvidována v průběhu let 2001–2004. V současné době je zajištěna průběžná údržba hřbitova, v níž je nutno pokračovat i v následujících letech. Následně se ukázalo, že v mladší části hřbitova je mnoho desítek povalených náhrobků z 19. století, které bylo nutno vztyčit – tyto práce budou dokončeny v roce 2009. V další fázi bude nutno přistoupit k restaurování historických náhrobků zejména z 18. století, jejichž epitafům hrozí poškození, v horším případě zánik – tyto práce si vyžádají náklady ve výši dalších mnoha set tisíc korun.

https://infocentrum.horice.org/o-meste/pamatky/zidovsky-hrbitov-a-synagoga

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy starého hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Rok 1995 – vztyčování povalených náhrobků z 19. století a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 42.420,- Kč

Vztyčování náhrobků: 33.915,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 8.505,- Kč

Okresní úřad v Jičíně: 15.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 27.420,- Kč

Rok 1996 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 13.392,- Kč

Rok 1997 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 6.426,- Kč

Rok 1998 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 12.042,- Kč

Rok 1999 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 12.366,- Kč

Rok 2000 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 4.792,- Kč

Rok 2001 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 32.546,- Kč

Rok 2002 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 49.950,- Kč

Rok 2003 – průběžná celoroční údržba hřbitova, odvoz odpadu

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 12.079,- Kč

Rok 2004 – vztyčování povalených náhrobků z 19. století, odvoz suti a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 186.214,- Kč

Vztyčování náhrobků: 150.000,- Kč

Odvoz suti a celoroční údržba hřbitova: 36.214,- Kč

Královéhradecký kraj: 75.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 111.214,- Kč

Rok 2005 – vztyčování povalených náhrobků z 19. století, odvoz suti a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 114.949,- Kč

Vztyčování náhrobků: 100.000,- Kč

Odvoz suti a celoroční údržba hřbitova: 14.949,- Kč

Královéhradecký kraj: 35.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 79.949,- Kč

Rok 2006 – vztyčování povalených náhrobků z 19. století, odvoz suti a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 124.228,- Kč

Vztyčování náhrobků: 100.000,- Kč

Odvoz suti a celoroční údržba hřbitova: 24.228,- Kč

Královéhradecký kraj: 50.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 74.228,- Kč

Rok 2007 – vztyčování povalených náhrobků z 19. století a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 108.734,- Kč

Vztyčování náhrobků: 100.000,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 8.734,- Kč

Královéhradecký kraj: 60.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 48.734,- Kč

Rok 2008 – vztyčování povalených náhrobků z 19. století a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 209.670,- Kč

Vztyčování náhrobků: 200.000,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 9.670,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 72.000,- Kč

Královéhradecký kraj: 50.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 87.670,- Kč

Rok 2009 - restaurování historických náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 102.420,- Kč

Restaurování náhrobků: 100.000,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 2.420,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 80.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 22.420,- Kč

Rok 2010 - restaurování historických náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 73.450,- Kč

Restaurování náhrobků: 70.250,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 3.200,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 43.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 30.450,- Kč

Rok 2011 - restaurování náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady: 119.326,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 80.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 39.326,- Kč

Rok 2012 - vztyčování a restaurování náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady: 210.968,- Kč

Nadační fond obětem holokaustu: 70.000,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 50.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 90.968,- Kč

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70222.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.