Jaroměř

Typ objektu

hřbitov

GPS
50.347204, 15.915053
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
od roku 1850
Památková ochrana
Přístupnost

hřbitov je součástí komunálních hřbitovů přístupný v jejich otvírací době

Přílohy v PDF
Příspěvek

Židovské oddělení je součástí městského hřbitova na severovýchodním okraji města při hlavní silnici vedoucí do Náchoda. Založeno bylo roku 1893, ve dvou řadách je dochováno 29 novodobých náhrobků od doby založení oddělení do druhé světové války. Mimo židovské oddělení stojí ještě náhrobek MVDr. J. Nettela z r. 1903.

V současné době je zajištěna průběžná údržba hřbitova, v níž je třeba pokračovat i v následujících letech.

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Rok 1995 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou ocí v Praze: 2.855,- Kč

Rok 1996 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 3.888,- Kč

Rok 1997 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 4.212,- Kč

Rok 1998 – vztyčování povalených náhrobků ze 20. století a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 31.563,- Kč

Vztyčování náhrobků: 27.027,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 4.536,- Kč

Dotace státních úřadů: 5.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 26.563,- Kč

Rok 1999 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 4.536,- Kč

Rok 2000 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 3.402,- Kč

Rok 2001 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 2.632,- Kč

Roky 2002 - 2012 – na údržbu hřbitova nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky Židovské obce v Praze.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70435.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.