Jevíčko

Typ objektu

hřbitov

GPS
49.631146, 16.711577
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

hřbitov téměř bez náhrobků volně přístupný

Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Židovské osídlení od poč. 15. století. Rodiště hudebního skladatele Richarda Falla (1882-asi 1943). Židovská čtvrť - dnes Soudní a západní část Růžové ulice v severní části městského jádra, většina z původních 28 domů dosud stojí, mj. škola s lázní čp. 58. Poblíž na pozemku starého hřbitova (zrušen v pol. 19. stol. s náhrobky od 17. stol.) stojí nadační starobinec zvaný Azyl čp. 199 z r. 1910. Synagoga v Soudní ulici byla postavena mezi lety 1784-94 v klasicistním slohu, r. 1907 upravena secesně, r.1953 adaptována na modlitebnu husitské církve. Na průčelí odhalena r. 2000 pamětní deska obětem holokaustu.

Starý hřbitov neznámého stáří se nedochoval. Ležel za Chornickou branou na valech při vnější straně městské hradby. Byl užíván do roku 1836, později sloužil jako sad. Poblíž na pozemku starého hřbitova (zrušen v pol.19.stol. s náhrobky od 17.stol.) stojí nadační starobinec zvaný Azyl čp.199 z r.1910. Všechny náhrobky, dochované od 17.století, byly za nacistické okupace odvezeny na nový hřbitov.

Hřbitov se nachází 900 metrů severozápadně od náměstí, při silnici do Zadního Arnoštova. Založen byl roku 1836 (původně plocha 5603 m2), poslední pohřeb proběhl roku 1942, za druhé světové války byl velmi zdevastován nacisty. V 70. letech 20. století byl změněn na park, tehdy byla také zbořena obřadní síň s kamenným desaterem ve štítu. Počátkem 90. let 20. století byla v rohu hřbitova obnovena symbolická skupina 25 náhrobků.

Ve vlastnictví Židovské obce v Praze je opět od roku 1997 také nadační starobinec čp. 269, postavený v secesním slohu roku 1910 poblíž pozemku starého hřbitova zrušeného v polovině 19. století. V roce 2005 byla zahájena celková rekonstrukce domu čp. 269, který je využíván k obytným účelům, spočívající zejména v opravě střechy a fasády a odvlhčení zdiva.

 

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Rok 1995 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 3.280,- Kč

Rok 1996 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 4.698,- Kč

Roky 1997, 1998, 1999 a 2000 – na údržbu hřbitova nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky

Rok 2001 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 5.000,- Kč

Roky 2002 a 2003 – na údržbu hřbitova nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky

Rok 2004 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 5.000,- Kč

Rok 2005 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 10.000,- Kč

Rok 2006 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 5.500,- Kč

Roky 2007 - 2012 – na údržbu hřbitova nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky Židovské obce v Praze

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy domu čp. 269 a vynaložených finančních nákladů:

Rok 2004 – projekt na rekonstrukci domu

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 53.664,- Kč

Rok 2005 – oprava krovu, střešní krytiny a venkovních fasád a další práce

Celkové náklady: 875.543,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 500.000,- Kč

Město Jevíčko: 144.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 231.543,- Kč

Roky 2006 - 2012 – na údržbu domu nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky Židovské obce v Praze.

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70436.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.