Jihlava

Typ objektu

hřbitov

GPS
49.401591, 15.584106
Vlastnictví
FŽO
Doba vzniku
od roku 1850
Památková ochrana
Přístupnost
Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Středověká židovská čtvrť se synagogou a hřbitovem zanikla po vypovězení Židů r. 1426, novodobá žid. obec od pol. 19. století, krátce obnovena po 2. světové válce. Rodné město divadelníka Carla Meinharda (1875-1949 Buenos Aires), spisovatele Ernsta Sommera (1888-1955 Londýn), básníka Louise Fürnberga (1909-1957 Weimar, NSR). Pamětní deska na domě Znojemská 4 upomíná na místo, kde prožil dětství a mládí hudební skladatel Gustav Mahler (1860-1911).

Synagogu na Benešově ul. vystavěnou r. 1863 v románsko-maurském slohu a vypálenou nacisty r. 1939 připomíná pamětní deska odhalená r. 1992 a velkorysý památník se sochou G. Mahlera a stopou kamenných základů synagogy z r. 2010. Poválečná modlitebna bývala v žid.obecním a nadačním domě Benešova 30.

Hřbitov v ul.U cvičiště 11, 1,3 km západně centra u nové nemocnice, založen r. 1869, na ploše 8879 m2 stojí v pravidelných řadách 1456 novodobých náhrobků, pohřbeny zde významné osobnosti. V r. 1939 vypálenou obřadní síň z let 1903-4 nahradila v 60. letech 20. století jednoduchá budova. Při vstupu památník obětem holokaustu z r. 1995. Ohrazení cihelnou zdí se zpevňovacími pilířky a vjezdovou kovanou bránou. Hřbitov je soustavně udržován.

 

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Rok 2010 – desinfekce čtyř pohřebních knih a celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady: 66.159,- Kč Město Jihlava: 50.000,- Kč Federace židovských obcí v ČR: 16.159,- Kč

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba hřbitova. Celkové náklady: 60.991,- Kč.

Město Jihlava: 50.000,- Kč

Federace zidovských obcí v ČR: 10.991,- Kč

Rok 2012 - celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady: 60.152,- Kč

Dotace: 50.000,- Kč

Federace židovských obcí v ČR: 10.152,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 10228.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.