Kolinec

Typ objektu

hřbitovsídelní okrsek

GPS
49.298263, 13.440399
Vlastnictví
FŽO
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

hřbitov volně přístupný

Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Židovské osídlení je zde doloženo od poloviny 17. století, vzniklo pravděpodobně před rokem 1654. Pravděpodobně je ale starší, údajně až ze 14. století. Komunita zde existovala od konce 18. století. Svého vrcholu dosáhlo zřejmě v průběhu 19. století (okolo 16 rodin). Osídlení se udrželo až do nacistické okupace v důsledku spojení se klatovskou židovskou obcí po roce 1918.

Židovský okrsek pochází nejpozději z 18. století. Zahrnoval v sobě domy v ulici vedoucí z náměstí k jihovýchodu směrem k Mokrosukům, domy v ulici vedoucí z náměstí k západu do Ujčína a dvůr ležící mezi těmito ulicemi. Roku 1837 je zde doloženo 7 domů a synagoga. Část z těchto domů byla po roce 1970 zbořena a nahrazena zástavbou obchodního domu.

Menší klasicistní synagoga s mansardovou střechou a modlitebním sálem v patře pocházela údajně z roku 1815. Pozemek pro její stavbu byl získán roku 1793. Synagoga stála v tzv. židovském dvoře, zhruba ve středu sídelního okrsku. Tato synagoga neměla galerii pro ženy, ženská část byla oddělena železnou mříží. Do mužské části v patře vedlo dřevěné vnější schodiště. Po roce 1919 nebyla synagoga využívána, na počátku 30. let vyhořela a byla zbořena. Na jejím místě se dnes také nalézá obchodní dům.

Velmi cenný hřbitov se nalézá v jihovýchodním okraji městečka, po pravé straně ve směru od silnice ze Sušice se nachází v kopci u zatáčky. Údajně vznikl ve 14. století, traduje se rok 1339 s nejstarším náhrobkem z 16. století. Poprvé je ale doložen až v první čtvrtině 18. století, vznikl zřejmě před rokem 1724, v letech 1803 a 1834 byl rozšířen. Na ploše 1085 metrů čtverečních se nalézá 130 náhrobků. Nejstarší čitelný náhrobek pochází z 18. století, nejmladší z roku 1939. Z márnice, jež se nacházela v západní části hřbitova, zbylo do současnosti jen obvodové zdivo a ruiny.

 

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Rok 2010 – plánek hřbitova, restaurátorský průzkum, odstranění vegetace, rekonstrukce a opravy náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady: 437.454,- Kč Ministerstvo kultury ČR: 167.000,- Kč Federace židovských obcí v ČR: 270.454,- Kč

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba hřbitova, pokračování oprav a restaurování náhrobků, dokumentace. Celkové náklady: 424.630,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 200.000,- Kč

Federací židovských obcí v ČR: 224.630,- Kč

Rok 2012 - celoroční průběžná údržba hřbitova, pokračování restaurování náhrobků, dokumentace. Celkové náklady: 384.605,- Kč

Dotace: 190.000,- Kč

Federací židovských obcí v ČR: 194.605,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 10230.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.