Kostelec u Křížků

Typ objektu

hřbitov

GPS
49.908059, 14.558963
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

hřbitov volně přístupný

Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Hřbitov se nachází na západním okraji obce v blízkosti silnice vedoucí do osady Chvátalka a dále do Jílového u Prahy. Založen byl údajně roku 1702 a pohřbívalo se na něm až do konce 30. let 20. století. Nalézá se zde asi 280 náhrobních kamenů, nejstarší z nich z roku 1724, mezi nimi zajímavé barokní žulové náhrobky. Část plochy je nevyužitá, na jihozápadní straně stojí zchátralá obřadní síň. Vstup je možný bránou na jihozápadní straně a malou brankou na jižní straně.

V současné době je zajištěna pouze průběžná údržba hřbitova, v níž je nutno pokračovat i v následujících letech. Roku 2008 bylo vztyčeno 20 povalených náhrobků, v roce 2009 byla opravena hlavní brána a branka pro pěší včetně repase kovových vrat a branky. V blízkých letech je nutno počítat se vztyčením mnoha dalších povalených náhrobků z 19. a 20. století, s opravou poškozených částí ohradní zdi z lomového kamene a s rekonstrukcí obřadní síně. Další fází obnovy hřbitovního areálu bude restaurování náhrobků z 18. a 19. století.

 

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Rok 1995 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 7.047,- Kč

Rok 1996 – restaurování vybraných historických náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 58.446,- Kč

Restaurování náhrobků: 45.000,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 13.446,- Kč

Okresní úřad Praha východ: 30.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 28.446,- Kč

Rok 1997 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 13.068,- Kč

Rok 1998 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 8.586,- Kč

Rok 1999 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 11.137,- Kč

Rok 2000 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 7.830,- Kč

Rok 2001 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 10.260,- Kč

Rok 2002 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 9.450,- Kč

Rok 2003 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 10.530,- Kč

Dar filmové společnosti: 13.000,- Kč (2.470,- Kč převedeno do roku 2004)

Židovská obec v Praze: 0,- Kč

Rok 2004 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 9.315,- Kč

Dar filmové společnosti: 2.470,- Kč

Židovská obec v Praze: 6.845,- Kč

Rok 2005 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 15.501,- Kč

Rok 2006 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 9.247,- Kč

Rok 2007 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 10.530,- Kč

Rok 2008 – vztyčování a restaurování náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 112.515,- Kč

Vztyčování a restaurování náhrobků: 99.960,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 12.555,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 80.000,- Kč

Dar fyzické osoby: 5.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 27.515,- Kč

Rok 2009 – celková oprava vchodu na hřbitov včetně repase kovaných vrat a branky a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 242.412,- Kč

Oprava vchodu: 230.839,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 11.573,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 75.000,- Kč

Dar fyzické osoby: 30.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 137.412,- Kč

Rok 2010 – restaurování historických náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 112.435,- Kč

Restaurování náhrobků: 100.150,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 12.285,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 67.000,- Kč

Dar fyzické osoby: 5.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 40.435,- Kč

Rok 2011 - restaurování náhrobků, celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady: 104.096,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 80.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 24.096,- Kč

Rok 2012 - restaurování náhrobků, celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady: 106.550,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 80.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 26.550,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70234.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.