Kovářov

Typ objektu

hřbitov

GPS
49.516256, 14.279455
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost
Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno. 

Hřbitov byl založen v první polovině 19. století 500 metrů severozápadně od centra obce při jihovýchodní patě Kovářovské hůrky a dnes je ukrytý v okraji lesa. Náhrobní kameny od doby založení do roku 1940 jsou v počtu okolo 150 kusů umístěny pouze v jedné čtvrtině hřbitovní plochy, zbytek je nevyužitý. Z obřadní síně v severozápadním rohu areálu je dochováno obvodové zdivo.

Ve druhé polovině 90. let 20. století byla plocha hřbitova vyčištěna od nežádoucí vegetace a byly vztyčeny všechny povalené náhrobky. V současné době je zajištěna průběžná údržba hřbitova, v níž je třeba pokračovat i v dalších letech. V blízkých letech je nutno počítat s rekonstrukcí obřadní síně, z níž je dochováno obvodové zdivo. Poslední fází rekonstrukce bude oprava mírně poškozených částí ohradní zdi z lomového kamene.

 

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Rok 1997 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 7.452,- Kč

Rok 1998 – oprava hřbitovních vrat a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 17.960,- Kč

Oprava vrat: 8.942,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 9.018,- Kč

Rok 1999 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 10.584,- Kč

Rok 2000 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 4.104,- Kč

Rok 2001 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 8.232,- Kč

Rok 2002 – vztyčování povalených náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 83.217,- Kč

Rok 2003 – vztyčování povalených náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 53.086,- Kč

Rok 2004 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 13.127,- Kč

Rok 2005 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 16.058,- Kč

Rok 2006 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 17.387,- Kč

Rok 2007 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 13.338,- Kč

Rok 2008 – kácení stromu a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 15.230,- Kč

Rok 2009 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 15.164,- Kč

Rok 2011 – restaurování vandaly poničených náhrobků, celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady: 149.929,- Kč

Pojistné plnění: 105.218,- Kč

Židovská obec v Praze: 44.711,- Kč

Rok 2012 – zhotovení polohopisného plánu, celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 26.610,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později. 

 

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70236.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.