Ledeč nad Sázavou

Typ objektu

hřbitov

GPS
49.695872, 15.277559
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

hřbitov volně přístupný

Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Hřbitov se nachází v ulici Barborka, na jihozápadním okraji města na svahu rokle u Hrnčířského potoka v blízkosti hřbitova městského. Byl založen zřejmě na počátku 17. století (některé zdroje uvádějí rok 1601). V dlouhých nepravidelných řadách, opisujících vrstevnici, se nacházejí asi dvě stovky náhrobních kamenů, včetně jedné tumby z roku 1799 a barokních a klasicistních stél, z nichž nejstarší pochází z roku 1706. Vchod na hřbitov uvozuje jednoduchá, v 90. letech 20. století opravená márnice, postavená v první polovině 19. století.

V současné době je zajištěna průběžná údržba hřbitova, v níž je nutno pokračovat. V nejbližších letech je třeba provést restaurování náhrobků. Jinou etapou obnovy celého areálu bude oprava poškozených úseků kamenné ohradní zdi a částečné doplnění dřevěného oplocení.

 

Předchozí
Další
Ledeč nad Sázavou, foto: Petra Vladařová, 2024
Ledeč nad Sázavou, foto: Petra Vladařová, 2024
Ledeč nad Sázavou, archiv Matana
Ledeč nad Sázavou, archiv Matana
Ledeč nad Sázavou, archiv Matana
Ledeč nad Sázavou, archiv Matana
Ledeč nad Sázavou, archiv Matana
Ledeč nad Sázavou, archiv Matana
Ledeč nad Sázavou, archiv Matana
Ledeč nad Sázavou, archiv Matana
Ledeč nad Sázavou, archiv Matana

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Rok 1995 – oprava ohradní zdi a márnice a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 347.713,- Kč

Rok 1996 – oprava ohradní zdi, odvodnění márnice a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 214.150,- Kč

Rok 1997 – vztyčování povalených náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 91.156,- Kč

Rok 1998 – oprava ohrazení hřbitova, márnice a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 123.889,- Kč

Rok 1999 – oprava márnice, vztyčování povalených náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 88.897,- Kč

Rok 2000 – oprava márnice, vztyčování náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 69.498,- Kč

Rok 2001 – údržba oplocení hřbitova, zhotovení chybějící části oplocení a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 52.905,- Kč

Oplocení hřbitova: 22.388,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 30.517,- Kč

Rok 2002 – vztyčování povalených náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 59.426,- Kč

Vztyčování náhrobků: 21.694,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 37.732,- Kč

Rok 2003 – oprava oplocení, vztyčování povalených náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 40.824,- Kč

Oprava oplocení a náhrobků: 21.695,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 19.129,- Kč

Rok 2004 – oprava ohradní zdi a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 51.158,- Kč

Oprava ohradní zdi: 23.989,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 27.169,- Kč

Dar fyzické osoby: 3.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 48.158,- Kč

Rok 2005 – oprava oplocení hřbitova a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 67.529,- Kč

Oprava oplocení hřbitova: 39.328,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 28.201,- Kč

 

Rok 2006 – oprava oplocení hřbitova a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 60.880,- Kč

Oprava oplocení hřbitova: 25.713,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 35.167,- Kč

Rok 2007 – dokončení dřevěného oplocení hřbitova, vztyčování náhrobků, nátěr vrat a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 152.273,- Kč

Oprava oplocení hřbitova: 42.765,- Kč

Vztyčování povalených náhrobků: 66.800,- Kč

Nátěr vrat: 9.508,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 33.200,- Kč

Rok 2008 – oprava ohradní zdi a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 95.870,- Kč

Oprava ohradní zdi: 56.085,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 39.785,- Kč

Rok 2009 - nátěr márnice, oplocení a vztyčování náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 71.078,- Kč

Opravy márnice, oplocení a náhrobků: 38.372,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 32.706,- Kč

Rok 2010 - celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 17.315,- Kč

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 17.474,- Kč

Rok 2012 - celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 19.572,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70439.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.