Liteň

Typ objektu

hřbitov

GPS
49.8956961, 14.1441289
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

hřbitov volně přístupný

Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Hřbitov se nachází 1 km jihozápadně od náměstí, na okraji lesa. Založen byl roku 1680, rozšiřován v 18. i 19. století do současné velikosti 4.117 metrů čtverečních. Byt hrobníka s taharou čp. 29 byl postaven v 19. století, obřadní síň byla přistavěna roku 1927. Na hřbitově je dochováno cca 300 náhrobních kamenů z let 1687 - 1939 včetně cenných barokních stél.

V nedávných letech byly vykáceny suché stromy a byla vyklučena nežádoucí zeleň. V současné době je tedy nutno pokračovat v průběžné údržbě hřbitova.

Zcela jiná je situace ohledně obřadní síně stavebně spojené s obydlím hrobníka, jejíž rekonstrukce byla zahájena roku 2004 – tehdy byl opraven krov budovy a byla položena nová pálená krytina. V letech 2005 – 2006 bylo provedeno statické zajištění hřbitovní budovy a dozdění chybějícího zdiva. V následujících letech bude nutno zajistit vodovodní přípojku a elektropřípojku, udělat izolaci proti vlhkosti, zhotovit stropy, podlahy, vnější a vnitřní omítky, prostor bývalé obřadní síně upravit na expozici věnovanou dějinám místní židovské komunity a bývalé obydlí hrobníka adaptovat na byt správce hřbitova. Celková rekonstrukce si vyžádá náklady ve výši cca 3 miliony korun.

 

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Rok 1997 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 28.215,- Kč

Rok 1998 – vztyčování povalených náhrobků ze druhé poloviny 19. století a první poloviny 20. století a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 61.871,- Kč

Vztyčování náhrobků: 31.395,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 30.476,- Kč

Rok 1999 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 10.550,- Kč

Rok 2000 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 20.801,- Kč

Rok 2001 – havarijní oprava krovu a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 40.181,- Kč

Havarijní oprava krovu: 9.387,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 30.794,- Kč

Rok 2002 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 22.629,- Kč

Rok 2003 – vypracování statického posudku na obřadní síň a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 30.842,- Kč

Statický posudek: 14.560,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 16.282,- Kč

Rok 2004 – oprava krovu a krytiny obřadní síně stavebně spojené s obydlím hrobníka a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 354.608,- Kč

Oprava krovu a krytiny obřadní síně s obydlím hrobníka: 336.279,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 18.329,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 100.000,- Kč

Středočeský kraj: 85.000,- Kč

Nadační fond obětem holocaustu: 50.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 119.608,- Kč

Rok 2005 – statické zajištění obytné části hřbitovní budovy, dozdění chybějícího zdiva obytné části hřbitovní budovy a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 352.916,- Kč

Oprava obytné části hřbitovní budovy: 350.000,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 2.916,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 70.000,- Kč

Středočeský kraj: 80.000,- Kč

Nadační fond obětem holocaustu: 90.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 112.916,- Kč

Rok 2006 – statické zajištění obřadní části hřbitovní budovy, dozdění chybějícího zdiva obřadní části hřbitovní budovy a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 385.574,- Kč

Oprava obřadní části hřbitovní budovy: 370.606,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 14.968,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 70.000,- Kč

Středočeský kraj: 60.000,- Kč

Nadační fond obětem holocaustu: 95.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 160.574,- Kč

Rok 2007 – kácení stromů a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 31.623,- Kč

Kácení stromů: 18.000,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 13.623,- Kč

Rok 2008 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 21.310,- Kč

Rok 2009 - celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 12.947,- Kč

Rok 2010 - restaurování a vztyčování povalených historických náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 195.274,- Kč

Restaurování a vztyčování náhrobků: 185.310,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 9.964,- Kč

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 10.247,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 77.000,- Kč

Dar fyzické osoby: 108.000,- Kč

Rok 2011 - restaurování náhrobků, oprava střechy, polohopisný plán, celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady: 195.842,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 150.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 45.842,- Kč

Rok 2012 - vztyčování a restaurování náhrobků, celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady: 509.709,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 443.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 66.709,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70238.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.