Liteň

Typ objektu

hřbitov

GPS
49.8956961, 14.1441289
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

hřbitov volně přístupný

Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Hřbitov se nachází 1 km jihozápadně od náměstí, na okraji lesa. Založen byl roku 1680, rozšiřován v 18. i 19. století do současné velikosti 4.117 metrů čtverečních. Byt hrobníka s taharou čp. 29 byl postaven v 19. století, obřadní síň byla přistavěna roku 1927. Na hřbitově je dochováno cca 300 náhrobních kamenů z let 1687 - 1939 včetně cenných barokních stél.

V nedávných letech byly vykáceny suché stromy a byla vyklučena nežádoucí zeleň. V současné době je tedy nutno pokračovat v průběžné údržbě hřbitova.

Zcela jiná je situace ohledně obřadní síně stavebně spojené s obydlím hrobníka, jejíž rekonstrukce byla zahájena roku 2004 – tehdy byl opraven krov budovy a byla položena nová pálená krytina. V letech 2005 – 2006 bylo provedeno statické zajištění hřbitovní budovy a dozdění chybějícího zdiva. V následujících letech bude nutno zajistit vodovodní přípojku a elektropřípojku, udělat izolaci proti vlhkosti, zhotovit stropy, podlahy, vnější a vnitřní omítky, prostor bývalé obřadní síně upravit na expozici věnovanou dějinám místní židovské komunity a bývalé obydlí hrobníka adaptovat na byt správce hřbitova. Celková rekonstrukce si vyžádá náklady ve výši cca 3 miliony korun.

 

Předchozí
Další
Foto: L. Majerová, 2021
Foto: L. Majerová, 2021
Foto: L. Majerová, 2021
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Rok 1997 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 28.215,- Kč

Rok 1998 – vztyčování povalených náhrobků ze druhé poloviny 19. století a první poloviny 20. století a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 61.871,- Kč

Vztyčování náhrobků: 31.395,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 30.476,- Kč

Rok 1999 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 10.550,- Kč

Rok 2000 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 20.801,- Kč

Rok 2001 – havarijní oprava krovu a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 40.181,- Kč

Havarijní oprava krovu: 9.387,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 30.794,- Kč

Rok 2002 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 22.629,- Kč

Rok 2003 – vypracování statického posudku na obřadní síň a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 30.842,- Kč

Statický posudek: 14.560,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 16.282,- Kč

Rok 2004 – oprava krovu a krytiny obřadní síně stavebně spojené s obydlím hrobníka a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 354.608,- Kč

Oprava krovu a krytiny obřadní síně s obydlím hrobníka: 336.279,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 18.329,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 100.000,- Kč

Středočeský kraj: 85.000,- Kč

Nadační fond obětem holocaustu: 50.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 119.608,- Kč

Rok 2005 – statické zajištění obytné části hřbitovní budovy, dozdění chybějícího zdiva obytné části hřbitovní budovy a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 352.916,- Kč

Oprava obytné části hřbitovní budovy: 350.000,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 2.916,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 70.000,- Kč

Středočeský kraj: 80.000,- Kč

Nadační fond obětem holocaustu: 90.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 112.916,- Kč

Rok 2006 – statické zajištění obřadní části hřbitovní budovy, dozdění chybějícího zdiva obřadní části hřbitovní budovy a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 385.574,- Kč

Oprava obřadní části hřbitovní budovy: 370.606,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 14.968,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 70.000,- Kč

Středočeský kraj: 60.000,- Kč

Nadační fond obětem holocaustu: 95.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 160.574,- Kč

Rok 2007 – kácení stromů a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 31.623,- Kč

Kácení stromů: 18.000,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 13.623,- Kč

Rok 2008 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 21.310,- Kč

Rok 2009 - celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 12.947,- Kč

Rok 2010 - restaurování a vztyčování povalených historických náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 195.274,- Kč

Restaurování a vztyčování náhrobků: 185.310,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 9.964,- Kč

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 10.247,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 77.000,- Kč

Dar fyzické osoby: 108.000,- Kč

Rok 2011 - restaurování náhrobků, oprava střechy, polohopisný plán, celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady: 195.842,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 150.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 45.842,- Kč

Rok 2012 - vztyčování a restaurování náhrobků, celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady: 509.709,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 443.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 66.709,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70238.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.