Lysá nad Labem

Typ objektu

hřbitovpomník

GPS
50.2098006, 14.8413139
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
od roku 1850
Památková ochrana
Přístupnost

hřbitov bez náhrobků volně přístupný

Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Hřbitov byl založen roku 1898 v těsném sousedství městského hřbitova na severním okraji města. Zejména v 60. letech 20. století byl areál hřbitova zpustošen - tehdy byly zbylé náhrobky odvezeny a obvodové zdi hřbitova i torzo márnice zbořeny; následně byla plocha hřbitova změněna na park s dochovaným stromovím a jednoduchým památníkem, připomínajícím zaniklý hřbitov.

V současné době je zajištěna průběžná údržba plochy hřbitova, v níž je nutno pokračovat i v následujících letech.

 

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Do roku 2001 – na údržbu hřbitova nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky

Rok 2002 – celoroční průběžnou údržbu hřbitova zajišťoval místní zahrádkářský spolek bez nároku na finanční odměnu

Rok 2003 – kácení stromů poškozených vichřicí a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 4.000,- Kč

 

Rok 2004 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 7.047,- Kč

Rok 2005 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 12.555,- Kč

Rok 2006 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 13.257,- Kč

Rok 2007 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 11.097,- Kč

Rok 2008 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 10.854,- Kč

Rok 2009 - kácení stromů a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 43.582,- Kč

Kácení stromů. 25.340,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 18.242,- Kč

Rok 2010 - kácení stromů a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 5.625,- Kč

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 36.277,- Kč

Rok 2012 - celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 2.813,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70331.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.