Město Touškov

Typ objektu

hřbitov

GPS
49.776387, 13.250713
Vlastnictví
FŽO
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

hřbitov volně přístupný

Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Počátky početnějšího židovského osídlení zde pravděpodobně souvisí s vypovězením z Plzně v první polovině 16. století, od kdy zde začíná existovat místní komunita. Některé náhrobní kameny na hřbitově měly pocházet z této doby, nejstarší z roku 1543. Rozvoj obce ukončila třicetiletá válka. Místní židovská obec se vyvíjela v součinnosti s početnější židovskou obcí ve vsi Kozolupy a sdílela s ní některé společné instituce (rabinát, spolky, matriku), oproti ní ale byla ekonomicky významnější, hlavně díky velkoobchodnickým rodinám Lämmelsfeldů a Forchheimerů. Asi roku 1893 byla připojena ke kozolupské obci.

Poloha prvních židovských domů v 16. až 18. století není známa. V první polovině 17. století údajně třetina všech domů patřila Židům. Před polovinou 19. století bylo pět židovských domů soustředěno na severní straně Dolního náměstí a v Čeminské ulici vedoucí z Dolního náměstí k severu. Šestý dům se nacházel na Kostelním náměstí a později byl přestavěn na městský špitál. Všechny tyto domy se v přestavbách dochovaly. Mezi architektonické cennosti patří zejména barokní tzv. Lämmelsfeldův dům čp. 11 s portálem, na němž je vytesáno jméno Salomona Löbla a je určen letopočet 1769, či tzv. Forschheimerův dům čp. 9.

Ve městě se nacházela stará synagoga neznámého stáří i lokace. Ta ale vyhořela v 17. století a před rokem 1702 byla zbořena. Nová synagoga vznikla roku 1874 na rohu ulic Čeminská a Květná, severovýchodně od Dolního náměstí, adaptací přízemního obytného domu. Synagoga byla v letech 1927 až 1928 zvětšena a spojena se sousedním domem židovské obce. Mobiliář byl zničen nacisty na podzim roku 1938 a modlitební sál byl využíván jako skladiště. Po roce 1985 byly odstraněny původní architektonické prvky, synagoga byla změněna na obytné prostory a stavebně spojena se sousedním domem.

Hřbitov se nachází přibližně 1km severozápadně od městečka při silnici do Újezda nad Mží. Byl založen nejpozději v první polovině 16. století. Po roce 1938 byl plně zničen nacisty. Většina náhrobků byla odvezena. Zřejmě v této době se ztratil i náhrobek z roku 1543, jenž byl na hřbitově objeven ve 30. letech 20. století. Rozloha hřbitova představuje více než 5200 metrů čtverečních, ale nachází se zde jen okolo 20 poškozených náhrobků, nejmladší z nich pochází z roku 1891.  Většina okolní zdi z lomového kamene byla zbořena. Dochovalo se jen torzo ohradní zdi na severní straně hřbitova.

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Rok 2010 – celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady hrazené Federací židovských obcí v ČR: 15.506,- Kč

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba hřbitova. Celkové náklady hrazeny Federací židovských obcí v ČR: 7.449,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 10240.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.