Miroslav

Typ objektu

hřbitov

GPS
48.945955, 16.314011
Vlastnictví
FŽO
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost
Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

První zmínky o místních Židech ze 16. století. Rodné město dramatika Jakoba Herzoga (1842-1915 Wien), spisovatelů Armina Brunnera (1864-1929 Wien) a Ernsta Müllera (1880-1954 Londýn). Zbytek židovské čtvrti se nachází jihovýchodně od náměstí, ulice Radniční a Brněnská, z dřívějších 85 domů zbylo po bombardování v r. 1945 sotva 10 budov. V areálu r. 1995 odhalen památník připomínající tragický osud pospolitosti.

Synagoga v Radniční ulici uprostřed čtvrti, postavena v l. 1843-5 v empírovém slohu dle vídeňského vzoru ve Seitenstettengasse. V roce 1897 byl hlavní modlitební sál prodloužen a na východní straně nad svatostánkem vybavena hudebním kůrem s varhanami. Budova byla elektrifikována roku 1926. Poškozená budova v l. 1956-7 adaptována přístavbou na kulturní dům.

 

Hřbitov v Nádražní ulici 500 m jihovýchodně od náměstí, založen v 16. století, na ploše 5832 m2 stojí 475 náhrobků, mezi nimi cenné pomníky barokního a klasicistního typu, přičemž nejstarší dochovaný je z r. 1691. Po těžkých škodách způsobených bombardováním i nacisty byl po roce 1947 rekonstruován. Pohřbeny zde významné místní osobnosti. Při vstupu obřadní síň z r. 1902 s novobarokním štítem, ohrazení cihelnou zdí.

 

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Rok 2010 – celoroční průběžná údržba hřbitova. Celkové náklady hrazené Federací židovských obcí v ČR: 13.247,- Kč.

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba hřbitova. Celkové náklady hrazeny Federací židovských obcí v ČR: 1.650,- Kč.

Rok 2012 - celoroční průběžná údržba hřbitova. Celkové náklady hrazeny Federací židovských obcí v ČR: 19.922,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 10241.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.