Mladá Boleslav

Typ objektu

hřbitovsídelní okrsekpomník

GPS
50.4065042, 14.9024633
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost
Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Hřbitov se rozprostírá v jižní části města 400 metrů od hradu v části zvané Na Dubcích, s hlavním vchodem z Pražské ulice. Založen byl před rokem 1584, po několika rozšířeních, z nichž jedno se uskutečnilo po morové nákaze již roku 1715, dosáhl velikosti 13.392 metrů čtverečních a patří k největším židovským hřbitovům v Čechách. Náhrobní kameny jsou dochovány od 16. století (nedávno odkryté stély podél přístupové cesty do nové části) do konce 20. století, neboť hřbitov se občasně užívá dodnes. Vzhledem k počtu renesančních, barokních a klasicistních stél je to jeden z nejlépe dochovaných a nejhodnotnějších hřbitovů v Čechách s asi 2.000 náhrobky, mezi nejvyhledávanější patří hrob Jakoba Baševiho z Treuenburgu (zemřel roku 1634), prvního nobilitovaného Žida v Habsburské monarchii a finančníka Albrechta z Valdštejna. Zajímavý je také památník židovských vojáků padlých v první světové válce v novodobé části hřbitova.

Při hlavním vstupu na hřbitov stojí hrobnický dům čp. 165, postavený na místě staršího špitálu, dnes obydlí správce hřbitova. Na opěrné zdi na počátku cesty do nové části hřbitova je umístěna deska s modlitbou pro ty, kteří nebyli třicet dní na hřbitově. V nové části hřbitova je rekonstruovaná osmiboká obřadní síň z r. 1889 s šesti tabulemi s liturgickými texty v interiéru. Roku 2003 byla v jejich prostorách zpřístupněna expozice věnovaná historii židovské populace na Mladoboleslavsku. Nedaleko obřadní síně byla roku 1937 postavena funkcionalistická márnice s pamětní deskou Rudolfa Bergmanna a dochovaným obřadním stolem. Ta je také rekonstruována a je v ní zpřístupněna expozice zachycující zvyklosti týkající se pohřbívání a náhrobků.

Na počátku 90. let 20. století se jednalo o zcela neudržovaný hřbitov zarostlý neprostupným křovím a náletovými dřevinami, které byly postupně mýceny a ničeny, byl porostlý množstvím přerostlého břečťanu, který pokrýval většinu náhrobků a rozrušoval jejich epitafy. Jedním z prvních kroků byla oprava poškozených částí ohradní zdi z lomového kamene. Dále ve druhé polovině 90. let byla provedena kompletní rekonstrukce hřbitovního domku, který slouží jako byt správce. V letech 2002 – 2003 byla opravena obřadní síň a márnice, v letech 2004, 2006 a 2008 byly opraveny části staticky poškozené ohradní zdi. Od roku 1999 probíhá postupné restaurování poškozených historických náhrobků ze 16. - 19. století, byla také vztyčena část povalených náhrobků ze druhé poloviny 19. století a první poloviny 20. století.

V současné době je zajištěna průběžná údržba celého areálu, v níž je nutno pokračovat i v následujících letech. Kromě toho je nutno v blízkých letech počítat se vztyčením několika desítek povalených náhrobků z 19. a 20. století a také pokračovat v restaurování dalších mnoha set poškozených historických náhrobků ze 16. – 19. století; přestože tyto práce byly zahájeny již v 90. letech minulého století, množství náhrobků je příliš veliké, jejich epitafy jsou velmi cenné a tyto práce je nutno provádět ještě řadu dalších let.

Předchozí
Další
Foto: L. Majerová, 2022
Foto: L. Majerová, 2022
Foto: L. Majerová, 2022
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Rok 1995 – projekt na opravu hřbitovního domu a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 44.027,- Kč

Projekt: 32.174,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 11.853,- Kč

Rok 1996 – rekonstrukce hřbitovního domu, oprava ohradní zdi a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 734.032,- Kč

Oprava hřbitovního domu: 514.091,- Kč

Oprava ohradní zdi: 202.715,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 17.226,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 300.000,- Kč

Město Mladá Boleslav: 140.000,- Kč

Okresní úřad v Mladé Boleslavi: 100.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 194.032,- Kč

Rok 1997 – rekonstrukce hřbitovního domu, elektroinstalace, izolace proti vodě a tepelné izolace a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 638.580,- Kč

Oprava hřbitovního domu: 631.938,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 6.642,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 270.000,- Kč

Město Mladá Boleslav: 200.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 168.580,- Kč

Rok 1998 – rekonstrukce hřbitovního domu a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 783.273,- Kč

Oprava hřbitovního domu: 770.529,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 12.744,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 310.000,- Kč

Město Mladá Boleslav: 200.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 273.273,- Kč

Rok 1999 – dokončení opravy hřbitovního domu čp. 165, restaurování vybraných historických náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 1.319.639,- Kč

Oprava hřbitovního domu a restaurování náhrobků: 1.232.186,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 87.453,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 617.400,- Kč

Město Mladá Boleslav: 72.600,- Kč

Okresní úřad v Mladé Boleslavi: 367.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 262.639,- Kč

Rok 2000 – restaurování náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 133.003,- Kč

Restaurování náhrobků: 52.712,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 80.291,- Kč

Rok 2001 – obřadní síň – oprava střechy, vnějších omítek, soklu, dveří, restaurování nápisů v interiéru, oprava vnitřních omítek, odvodnění, a dále restaurování 63 pískovcových a mramorových náhrobků ze 17. – 19. století, úprava vstupní podesty a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 1.064.450,- Kč

Oprava obřadní síně, restaurování 63 náhrobků a úprava vstupní podesty: 982.559,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 81.891,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 640.000,- Kč

Město Mladá Boleslav: 182.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 242.450,- Kč

Rok 2002 – celková rekonstrukce márnice, restaurování 66 vybraných historických náhrobků a vztyčení 38 povalených náhrobků ze druhé poloviny 19. století a první poloviny 20. století, zhotovení stálé expozice o dějinách Židů v regionu a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 920.543,- Kč

Rekonstrukce márnice a restaurování a vztyčování náhrobků: 815.000,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 105.543,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 570.000,- Kč

Město Mladá Boleslav: 163.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 187.543,- Kč

Rok 2003 – statický posudek na ohradní zeď, restaurování historických náhrobků a vztyčování náhrobků z 19. a 20. století, zhotovení nové stálé expozice, kácení stromů a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 634.293,- Kč

Statický posudek na zeď: 4.000,- Kč

Restaurování a opravy náhrobků: 500.000,- Kč

Kácení stromů: 47.000,- Kč

Zhotovení expozice: 69.584,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 13.709,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 300.000,- Kč

Město Mladá Boleslav: 100.000,- Kč

Nadace Židovského muzea: 47.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 187.293,- Kč

Rok 2004 – oprava staticky poškozené ohradní zdi židovského hřbitova, prořez a kácení havarijních stromů, náhradní výsadba, celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 815.717,- Kč

Oprava ohradní zdi: 725.123,- Kč

Kácení a náhradní výsadba: 25.228,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 65.366,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 500.000,- Kč

Město Mladá Boleslav: 143.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 172.717,- Kč

Rok 2005 – restaurování historických náhrobků podél tarasu, doplnění ukradené části památníku obětem první světové války, vázání poškozených stromů a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 390.950,- Kč

Restaurování historických náhrobků: 289.170,- Kč

Doplnění pomníku obětem války: 24.500,- Kč

Vázání poškozených stromů: 7.798,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 69.482,- Kč

Město Mladá Boleslav: 200.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 190.950,- Kč

Rok 2006 – oprava staticky poškozené ohradní zdi židovského hřbitova, prořez a kácení havarijních stromů, vztyčování a restaurování náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 928.225,- Kč

Oprava ohradní zdi: 618.853,- Kč

Vztyčování náhrobků: 205.784,- Kč

Kácení a náhradní výsadba: 3.785,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 99.803,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 550.000,- Kč

Město Mladá Boleslav: 157.400,- Kč

Židovská obec v Praze: 220.825,- Kč

Rok 2007 – restaurování náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 485.190,- Kč

Restaurování náhrobků: 375.200,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 109.990,- Kč

Město Mladá Boleslav: 250.000,- Kč

Židovská obec v Praze: Židovská obec v Praze: 235.190,- Kč

Rok 2008 – oprava staticky poškozené ohradní zdi židovského hřbitova, restaurování náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 641.580,- Kč

Oprava ohradní zdi: 435.511,- Kč

Restaurování náhrobků: 100.000,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 106.069,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 200.000,- Kč

Město Mladá Boleslav: 200.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 241.580,- Kč

Rok 2009 – restaurování historických náhrobků, kácení stromů a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 731.001,- Kč

Restaurování náhrobků: 600.000,- Kč

Kácení stromů: 26.060,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 104.941,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 300.000,- Kč

Město Mladá Boleslav: 200.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 231.001,- Kč

Rok 2010 – restaurování historických náhrobků, kácení stromů a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 523.520,- Kč

Restaurování náhrobků: 435.000,- Kč

Kácení stromů: 2.180,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 86.340,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 235.000,- Kč

Město Mladá Boleslav: 150.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 138.520,- Kč

Rok 2011 - restaurování náhrobků, celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady: 425.556,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 200.000,- Kč

Město Mladá Boleslav: 100.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 125.556,- Kč

Rok 2012 - oprava hřbitovní zdi, oprava dveří márnice, celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady: 687.878,- Kč

Město Mladá Boleslav: 145.000,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 400.000,- Kč

Pojistné plnění pojišťovny: 7.160,- Kč

Židovská obec v Praze: 135.738,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70242.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.