Neveklov

Typ objektu

hřbitovsídelní okrsek

GPS
49.7466439, 14.5356583
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost
Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Hřbitov se nachází 800 metrů jižně od náměstí, 100 metrů za komunálním hřbitovem při silnici vedoucí do Maršovic. Založen byl před rokem 1689 (z toho roku je první písemná zmínka o hřbitově), rozšířen byl roku 1755. Údajně zde bývaly náhrobní kameny z 15. a 16. století, v současné době nejstarší náhrobek pochází z r. 1754/1755. Na hřbitově je dochováno asi 160 náhrobků a jednoduchá empírová márnice z 19. století.

V průběhu 90. let 20. století byla provedena částečná oprava márnice, v současné době je zajištěna průběžná údržba hřbitova, v níž je třeba pokračovat i v následujících letech. Do budoucna je třeba počítat s postavením několika povalených náhrobků, opravou ohradní zdi a restaurováním cenných historických náhrobků.

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Roky 1995 a 1996 – na údržbu hřbitova nebyly vynakládány žádné finanční prostředky

Rok 1997 – oprava márnice

Celkové náklady: 149.345,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 28.500,- Kč

Okresní úřad v Benešově: 50.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 70.845,- Kč

Rok 1998 – na údržbu hřbitova nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky

Rok 1999 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 13.724,- Kč

Rok 2000 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 17.068,- Kč

Rok 2001 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 2.527,- Kč

Roky 2002 a 2003 – na údržbu hřbitova nebyly vynakládány žádné finanční prostředky

Rok 2004 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 18.498,- Kč

Rok 2005 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 13.962,- Kč

Rok 2006 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 8.435,- Kč

Rok 2007 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 6.121,- Kč

Rok 2008 – vztyčování povalených náhrobků a celoroční údržba hřbitova

Celkové náklady: 101.872,- Kč

Vztyčování náhrobků: 98.500,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 3.372,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 50.000,- Kč

Město Neveklov: 20.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 31.872,- Kč

Rok 2009 – vztyčování povalených náhrobků a celoroční údržba hřbitova

Celkové náklady: 101.550,- Kč

Vztyčování náhrobků: 96.800,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 4.750,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 60.000,- Kč

Město Neveklov: 20.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 21.550,- Kč

Rok 2010 – vztyčování povalených náhrobků a celoroční údržba hřbitova

Celkové náklady: 98.550,- Kč

Vztyčování náhrobků: 94.150,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 4.400,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 50.000,- Kč

Město Neveklov: 20.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 28.550,- Kč

Rok 2011 - vztyčování náhrobků, zhotovení polohopisného plánu, celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady: 104.126,- Kč

Město Neveklov: 20.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 84.126,- Kč

Rok 2012 - vztyčování náhrobků, celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady: 110.593,- Kč

Město Neveklov: 20.000,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 50.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 40.497,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70339.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.