Praha 3 Žižkov (nový)

Typ objektu

hřbitov

GPS
50.0803550, 14.4774653
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
od roku 1850
Památková ochrana
Přístupnost

Otevřeno:

duben–říjen; (listopad–březen)

neděle–čtvrtek: 9–17 (16) hod.

pátek (celoročně): 9–14 hod.

sobota, židovské svátky: zavřeno

Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno. 

Nový hřbitov na nároží ulic Izraelské a Jana Želivského byl založen roku 1890 a od té doby až dodnes je používán jako hlavní pražský židovský hřbitov. Dominantou hřbitova je obřadní síň postavená v novorenesančním slohu architektem Bedřichem MÜnzbergerem. Ve 20. letech 20. století byl zvětšen, roku 1933 bylo v jeho jihovýchodní části zřízeno urnové oddělení s funkcionalistickou obřadní síní postavenou podle plánů architekta L. Ehrmanna. Na ploše větší než  100.000 metrů čtverečních je dochováno kolem 25.000 tisíc náhrobních kamenů, mezi nimi řada hodnotných uměleckých děl a řada památníků. Pohřbeni jsou zde mj. rabíni Saul Isaak Kaempf (1818 – 1892), Nathan Ehrenfeld (1843 – 1912) či Gustav Sicher (1880 – 1960), kantor Staronové synagogy Viktor Feuerlicht (1918 – 2003), zakladatel pražského židovského hřbitova Hugo Salomon Lieben (1881 – 1942), hebraista Otto Muneles (1894 – 1967), režisér Zeno Dostál (1934 – 1996), členové podnikatelské a bankéřské rodiny Petschků, členové podnikatelské rodiny Waldesů, spisovatelé Franz Kafka (1883 – 1924), Oskar Baum (1883 – 1941), Josef Bor (1906 – 1979), Ota Pavel (1930 – 1973) nebo malíři Max Horb (1882 – 1907) a Jiří Kars (1880 – 1945). Při vstupu stojí dominantní obřadní síň postavená v novorenesančním slohu v letech 1891 – 1893 podle plánů Bedřicha Münzbergera a Alfonse Wertmilera. Údržbu hřbitova zajišťuje Židovská obec v Praze.

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Náklady budou doplněny později.

 

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 713.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.