Zderaz-Oráčov

Typ objektu

hřbitov

GPS
50.1278019, 13.5586967
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

hřbitov volně přístupný

Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Hřbitov se nachází uprostřed polí, 1.500 metrů jihozápadně od Zderazi, 2 km severovýchodně od obce Oráčova, na jehož katastru leží, 250 metrů jižně od silnice obě vsi spojující. U vchodu stojí poškozená průchozí márnice či vozovna se zaklenutým stropem.

Roku 1997 byla zahájena obnova hřbitovního areálu. Do té doby byl hřbitov hustě zarostlý náletovými dřevinami, které byly v průběhu druhé poloviny 90. let vyklučeny. V současné době probíhá průběžná údržba hřbitova a postupné vztyčování povalených náhrobků, v těchto pracích bude nutno pokračovat o v následujících letech. 

 

Předchozí
Další
Foto: L. Majerová, 2020
Foto: L. Majerová, 2020
Foto: L. Majerová, 2020
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Rok 1997 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 28.424,- Kč

Rok 1998 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 29.565,- Kč

Rok 1999 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 19.298,- Kč

Rok 2000 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 25.245,- Kč

 

Rok 2001 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 18.022,- Kč

Rok 2002 – terénní úpravy před opravou zdi a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 31.130,- Kč

Rok 2003 – zaměření a návrh obnovy márnice a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 59.325,- Kč

Zaměření a návrh obnovy márnice: 16.800,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 42.525,- Kč

Rok 2004 – vztyčování povalených náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 41.782,- Kč

Rok 2005 – oprava ohradní zdi a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 17.550,- Kč

Rok 2006 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 23.949,- Kč

Rok 2007 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 3.375,- Kč

Rok 2008 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 3.510,- Kč

Rok 2009 - celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 3.883,- Kč

Rok 2010 – celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 7.072,- Kč

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba hřbitova, polohopisné plány.

Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 50.433,- Kč

Rok 2012 - celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 21.500,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

 

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70448.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.