Zderaz-Oráčov

Typ objektu

hřbitov

GPS
50.115276, 13.542021
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

hřbitov volně přístupný

Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Hřbitov se nachází uprostřed polí, 1.500 metrů jihozápadně od Zderazi, 2 km severovýchodně od obce Oráčova, na jehož katastru leží, 250 metrů jižně od silnice obě vsi spojující. U vchodu stojí poškozená průchozí márnice či vozovna se zaklenutým stropem.

Roku 1997 byla zahájena obnova hřbitovního areálu. Do té doby byl hřbitov hustě zarostlý náletovými dřevinami, které byly v průběhu druhé poloviny 90. let vyklučeny. V současné době probíhá průběžná údržba hřbitova a postupné vztyčování povalených náhrobků, v těchto pracích bude nutno pokračovat o v následujících letech. 

 

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Rok 1997 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 28.424,- Kč

Rok 1998 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 29.565,- Kč

Rok 1999 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 19.298,- Kč

Rok 2000 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 25.245,- Kč

 

Rok 2001 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 18.022,- Kč

Rok 2002 – terénní úpravy před opravou zdi a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 31.130,- Kč

Rok 2003 – zaměření a návrh obnovy márnice a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 59.325,- Kč

Zaměření a návrh obnovy márnice: 16.800,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 42.525,- Kč

Rok 2004 – vztyčování povalených náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 41.782,- Kč

Rok 2005 – oprava ohradní zdi a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 17.550,- Kč

Rok 2006 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 23.949,- Kč

Rok 2007 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 3.375,- Kč

Rok 2008 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 3.510,- Kč

Rok 2009 - celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 3.883,- Kč

Rok 2010 – celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 7.072,- Kč

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba hřbitova, polohopisné plány.

Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 50.433,- Kč

Rok 2012 - celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 21.500,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

 

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70448.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.