Osoblaha

Typ objektu

hřbitov

GPS
50.2768064, 17.7171131
Vlastnictví
FŽO
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

hřbitov volně přístupný

Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

V minulosti jedna z významných židovských komunit ve městě, které bylo největší z tzv. moravských enkláv ve Slezsku. Židovské osídlení doloženo k r. 1334, v době zákazu pobytu Židů v okolním Slezsku v 16.-19.století útočiště židovských rodin. Židovská čtvrť se 30 domy na severním okraji jádra byla spolu s městem zničena za válečných bojů v r. 1945. Pozdně barokní synagoga z let 1807-8 se čtyřsloupím almemoru byla zbořena již v r. 1933.

Starý hřbitov se prostírá 150 m severně od náměstí při hradbách. Založen nejpozději v 16. století, nejstarší dochovaný náhrobek z r. 1694. Na ploše o výměře 2431 m2 zachováno celkem 313 (z původních 1200) především unikátních náhrobních kamenů slezského typu – mimořádně cenný soubor. Poválečné oplocení z betonových prefabrikátů. Nový hřbitov založený r. 1894 za městem s asi 25 novodobými náhrobky byl zničen za války nacisty.

 

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Rok 2010 – celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady hrazené Federací židovských obcí v ČR: 5.000,- Kč

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba hřbitova, oprava hřbitovní zdi. Celkové náklady hrazeny Federací židovských obcí v ČR: 10.867,- Kč

Rok 2012 - celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady hrazeny Federací židovských obcí v ČR: 6.000,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 10249.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.