Pacov

Typ objektu

expozicehřbitovpomník

GPS
49.475063, 15.009930
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

hřbitov volně přístupný

Přílohy v PDF
Příspěvek

Hřbitov se nachází v Myslíkově ulici, na severovýchodním okraji města při silnici vedoucí do Hořepníka. Identifikace náhrobků prokázala nejstarší dochovaný náhrobek z roku 1673 (n. č. 277), tedy dříve, než dosud předpokládala publikovaná literatura založení hřbitova (1680).  V těchto místech byl situován původní malý hřbitov, později víckrát rozšiřovaný. Naposledy byl rozšiřován v letech 1920–1925, kdy dosáhl dnešní rozlohy 1.592 metrů čtverečních. Užíván byl do počátku druhé světové války, sporadicky ještě v 60. letech 20. století.
Dochovalo se 364 náhrobních kamenů v rozmezí poloviny 17. století do roku 1960. Na volné ploše stojí památník se jmény osob vyvražděných nacisty. V severovýchodní části je hřbitov uměle nasypán (hroby ve vrstvách) a do opěrné zdi jsou vsazeny staré náhrobky. 
Na počátku 90. let 20. století byl hřbitov zarostlý náletovou vegetací, ohradní zeď z lomového kamene byla poškozena, část hřbitova byla podmáčena vodou, chyběla vstupní vrata, obřadní síň byla v havarijním stavu, většina náhrobků ze druhé poloviny 19. století a první poloviny 20. století byla povalena. Ještě před rokem 2000 byl hřbitov zbaven náletové vegetace. V letech 1999–2000 bylo provedeno odvodnění hřbitova a drobná oprava ohradní zdi. Obřadní síň s hebrejskými nápisy v interiéru byla kompletně rekonstruována v letech 2001–2002. V roce 2002 byl zúžen vstup na hřbitov a osazen novými vraty. V roce 2004 bylo provedeno vztyčení 70 novodobých náhrobků. Roku 2005 bylo v obřadní síni zpřístupněno malé muzeum s expozicí o dějinách Židů v Pacově a okolí. V současné době probíhá průběžná údržba hřbitova, kterou je nutno zajistit i v dalších letech. V letech 2016–2019 probíhala restaurátorská činnost na náhrobcích. 
V roce 2023 proběhla dokumentace hřbitova, na základě starší fotodokumentace. 

 

Předchozí
Další
Pacov, foto: Iva Steinová, 2011
Pacov, foto: Iva Steinová, 2011
Pacov, foto: Iva Steinová, 2011
Pacov, foto: Iva Steinová, 2011
Pacov, foto: Iva Steinová, 2011
Pacov, foto: Iva Steinová, 2011
Pacov, foto: Iva Steinová, 2011
Pacov, archiv Matana
Pacov, archiv Matana
Pacov, archiv Matana
Pacov, archiv Matana
Pacov, archiv Matana
Pacov, archiv Matana
Pacov, archiv Matana
Pacov, archiv Matana
Pacov, archiv Matana
Pacov, archiv Matana
Pacov, archiv Matana

Více informací

Hřbitov se nachází v Myslíkově ulici, na severovýchodním okraji města při silnici vedoucí do Hořepníka. Identifikace náhrobků prokázala nejstarší dochovaný náhrobek z roku 1673 (n. č. 277), tedy dříve, než dosud předpokládala publikovaná literatura založení hřbitova (1680).  V těchto místech byl situován původní malý hřbitov, později víckrát rozšiřovaný. Naposledy byl rozšiřován v letech 1920–1925, kdy dosáhl dnešní rozlohy 1.592 metrů čtverečních. Užíván byl do počátku druhé světové války, sporadicky ještě v 60. letech 20. století.
Dochovalo se 364 náhrobních kamenů v rozmezí poloviny 17. století do roku 1960. Na volné ploše stojí památník se jmény osob vyvražděných nacisty. V severovýchodní části je hřbitov uměle nasypán (hroby ve vrstvách) a do opěrné zdi jsou vsazeny staré náhrobky. Pohřben zde mj. stoupenec česko-židovského hnutí, divadelník, překladatel, spisovatel, člen Spolku českých akademiků židů, Čtenářské besedy a Spolku divadelních ochotníků v Pacově Vilém Zirkl (1857–1897). V rekonstruované obřadní síni s hebrejskými nápisy v interiéru je malá expozice o dějinách Židů v Pacově i okolí.

Významnou zdejší rodinou byli Mellerovi s nejstarším dochovaným náhrobkem z roku 1682 (n. č. 273). Po polovině 19. století byly jejich rodinné náhrobky zhotoveny včetně originálně pojatého symbolu levitské konvice (n. č. 289–290). Za autora těchto nesignovaných náhrobků je možné vzhledem k dalším jeho určeným pracím považovat kameníka Isaka Weila z Radenína. Identifikace náhrobků v Pacově umožnila mimo jiné zjištění dosud neznámých rodinných vztahů k rabínu Michlu Neumarkovi, pohřbenému v Kolodějích nad Lužnicí.

Na počátku 90. let 20. století byl hřbitov zarostlý náletovou vegetací, ohradní zeď z lomového kamene byla poškozena, část hřbitova byla podmáčena vodou, chyběla vstupní vrata, obřadní síň byla v havarijním stavu, většina náhrobků ze druhé poloviny 19. století a první poloviny 20. století byla povalena. Ještě před rokem 2000 byl hřbitov zbaven náletové vegetace. V letech 1999–2000 bylo provedeno odvodnění hřbitova a drobná oprava ohradní zdi. Obřadní síň s hebrejskými nápisy v interiéru byla kompletně rekonstruována v letech 2001–2002. V roce 2002 byl zúžen vstup na hřbitov a osazen novými vraty. V roce 2004 bylo provedeno vztyčení 70 novodobých náhrobků. Roku 2005 bylo v obřadní síni zpřístupněno malé muzeum s expozicí o dějinách Židů v Pacově a okolí. V současné době probíhá průběžná údržba hřbitova, kterou je nutno zajistit i v dalších letech. V letech 2016–2019 probíhala restaurátorská činnost na náhrobcích. 

V roce 2023 proběhla dokumentace hřbitova, na základě starší fotodokumentace. 

 

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Rok 1995 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 1.215,- Kč

Rok 1996 – vztyčování povalených náhrobků ze druhé poloviny 19. století a první poloviny 20. století a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 54.307,- Kč

Vztyčování náhrobků: 10.000,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 44.307,- Kč

Rok 1997 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 16.717,- Kč

Rok 1998 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 19.605,- Kč

Rok 1999 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 26.926,- Kč

Rok 2000 – odvodnění hřbitova a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 80.039,- Kč

Odvodnění hřbitova: 64.818,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 15.221,- Kč

Město Pacov: 32.414,- Kč

Židovská obec v Praze: 47.625,- Kč

Rok 2001 – oprava obřadní síně a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové nálady: 607.290,- Kč

Oprava obřadní síně: 600.000,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 7.290,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 420.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 67.290,- Kč

Město Pacov: 120.000,- Kč

Rok 2002 – oprava ohradní zdi, zhotovení vstupních vrat, restaurátorské práce v obřadní síni a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 106.290,- Kč

Oprava zdi, zhotovení vrat a restaurátorské práce: 92.453,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 13.837,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 74.000,- Kč

Město Pacov: 22.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 10.290,- Kč

Rok 2003 – odstranění havarijního stromu a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 20.306,- Kč

Odstranění stromu: 1.529,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 18.777,- Kč

Rok 2004 – vztyčování povalených náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 295.726,- Kč

Vztyčování povalených náhrobků: 285.600,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 10.126,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 285.000,- Kč

Židovská obec: 10.726,- Kč

Rok 2005 – zhotovení stálé expozice, kácení stromů a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 82.299,- Kč

Zhotovení stálé expozice: 58.076,- Kč

Kácení stromů: 5.121,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 19.102,- Kč

Nadace Židovského muzea v Praze: 36.000,- Kč

Židovská obec: 46.299,- Kč

Rok 2006 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 18.900,- Kč

Rok 2007 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 5.260,- Kč

Rok 2008 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 15.502,- Kč

Rok 2009 - vztyčování a restaurování náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady 128.922,- Kč

Vztyčování a restaurování náhrobků: 100.000,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 28.922,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 76.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 52.922,- Kč

Rok 2010 – oprava ohradní zdi tarasu, restaurování náhrobků z tarasu a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 446.100,- Kč

Oprava ohradní zdi: 330.068,- Kč

Restaurování náhrobků: 100.000,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 16.032,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 240.000,- Kč

Kraj Vysočina: 30.000,- Kč

Město Pacov: 20.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 156.100,- Kč

Rok 2011 - zhotovení polohopisného plánu, celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 30.295,- Kč

Rok 2012 - vztyčování povalených náhrobků, celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 40.753,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70344.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.