Pňovany

Typ objektu

hřbitov

GPS
49.778825, 13.120594
Vlastnictví
FŽO
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

hřbitov volně přístupný

Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Židovské osídlení je zde doloženo od počátku 17. století, údajně ale zde bylo již v 16. století. Náboženská obec byla nejpozději roku 1893 připojena k stříbrné obci. Poslední židovské rodiny se odstěhovaly kolem první světové války. Židovský sídelní okrsek měl zajímavou polohu. Nacházel se v centru městečka, na severním břehu rybníka. Vznikl počátkem 18. století, před polovinou 19. století je doloženo šest domů ve dvou skupinách při severozápadním a severovýchodním okraji rybníka. Dodnes jsou dochovány v přestavbách, včetně rabinátu a školy.

Synagoga se nachází na severovýchodním okraji rybníka.Byla postavena v klasicistním stylu kolem poloviny 19. Století jako náhrada za starší dřevěnou synagogu neznámého stáří. Bohoslužebným účelům sloužila zřejmě až do počátku 20. století. Po roce 1930 byla adaptována na byt. Po roce 1945 byla využita jako skladiště, v současnosti je opuštěná. Zachovala se dobře její vnější podoba.

Hřbitov ve tvaru nepravidelného obdélníku se nalézá přibližně 500m jihovýchodně od zámku na skalním ostrohu (Šibeniční vrch) nad rybníkem v lese. Jeho horní část s novodobými náhrobky, bližší k nedalekému lomu, je užší. Mladší část se staršími náhrobky je položena níže. Hřbitov byl založen snad již v 16. století. Je doložen od druhé poloviny 17. století. Čitelné náhrobky pochází z 18. století. Hřbitov byl výrazně poničen nacisty, nicméně se stále na ploše 2140 metrů čtverečních dochovalo okolo 40 náhrobků od roku 1726, mezi nimi i některé cenné barokní kusy. Většina novodobých je povalena. Z ohradní zdi z lomového kamene zůstaly jen malé zbytky při jižní stěně. Zbořena je i vstupní brána a márnice.

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Rok 2010 – plánek hřbitova a celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady hrazené Federací židovských obcí v ČR: 8.950,- Kč

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba hřbitova, dokumentace, zahájení restaurování náhrobků. Celkové náklady: 339.166,- Kč

Ministerstvo kultury: 80.000,- Kč

Federace židovských obcí v ČR: 259.166,- Kč

Rok 2012 - celoroční průběžná údržba hřbitova, oprava náhrobků, dokumentace. Celkové náklady: 262.000,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 83.000,- Kč

Federace židovských obcí v ČR: 179.200,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 10250.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.