Pohořelice

Typ objektu

hřbitov

GPS
48.982020, 16.526184
Vlastnictví
FŽO
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost
Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Nejstarší zpráva o židovském osídlení z r. 1490. Rodiště novináře Bertholda Feiwela (1875-1937 Jerusalem) a spisovatele Philippa Brunnera (1837-1904 Wien). Židovská čtvrť se rozléhá v jihozápadní části jádra, ulice Kostelní, Stará obec a Školní, ze 115 původních domů část dodnes stojí, mj. škola Kostelní čp. 462. Novorománská synagoga z l. 1854-5 zbourána nacisty r. 1938.

 

Hřbitov se nachází v Tyršově ulici, 250 m severozápadně od náměstí při silnici do Cvrčovic, založen jako druhý v pořadí v 17. století, na ploše 8682 m2 se nachází 1148 náhrobků, z nich nejstarší dochovaný z r. 1676. Cenné náhrobní kameny barokního a klasicistního typu, pomníky obětem 1. a 2. světové války. Někdejší márnici nahradila novostavba domu správce, ohrazení plochy hřbitova cihelnou zdí se zpevňovacími pilířky.

 

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Rok 2010 – stavění povalených náhrobků, plánek hřbitova a celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady: 191.770,- Kč Ministerstvo kultury ČR: 109.000,- Kč Federace židovských obcí v ČR: 82.770,- Kč

Rok 2011 - celoroční půběžná údržba hřbitova, pokračování oprav náhrobků. Celkové náklady: 184.180,- Kč.

Ministerstvo kultury ČR: 90.000,- Kč

Federace židovských obcí v ČR: 94.180,- Kč

Rok 2012 - celoroční průběžná údržba hřbitova, oprava náhrobků.

Celkové náklady: 242.236,- Kč

Dotace: 150.000,- Kč

Federace židovských obcí v ČR: 92.236,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 10254.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.