Praha 5 Smíchov (nový)

Typ objektu

hřbitov

GPS
50.0612953, 14.3845342
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
od roku 1850
Památková ochrana
Přístupnost
Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno. 

Nový smíchovský hřbitov (na Malvazinkách) se nachází na západním okraji Smíchova, v Peroutkově ulici. Založen byl roku 1903 a používán byl sporadicky až do roku 1990. Z významných literárních osobností je zde pohřben básník a překladatel Fridrich Adler (1857 – 1938). V roce 1956 byla na hřbitově uložena urna básníka Rudolfa Fuchse (1890 – 1942), který tragicky zahynul v londýnském exilu. Po roce 1980 byl hřbitov zmenšen o severní část s dětskými hroby, na místě obřadní síně vyrostla v letech 1982 - 1985 novostavba Církve adventistů sedmého dne. Na ploše 6.205 metrů čtverečních je dnes dochováno asi 800 náhrobních kamenů, mj. novobarokní hrobka Porgesů z Portheimu. U vchodu je umístěna pamětní deska zakladatelů hřbitova.

Údržba hřbitovního areálu byla zahájena počátkem 90. let 20. století, kdy byla plocha hřbitova vyčištěna a část povalených náhrobků znovuvztyčena. V současné době je zajišťována průběžná údržba hřbitova, kterou je nutno provádět i v následujících letech, dále je třeba dokončit vztyčení zbylých povalených náhrobků.

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Rok 1995 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 12.899,- Kč

Rok 1996 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 22.599,- Kč

Rok 1997 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 8.019,- Kč

Rok 1998 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 20.601,- Kč

Rok 1999 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 16.551,- Kč

Rok 2000 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 21.573,- Kč

Rok 2001 – úprava oplocení hřbitova a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 42.288,- Kč

Úprava oplocení hřbitova: 16.800,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 25.488,- Kč

Rok 2002 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 29.025,-Kč

Rok 2003 – opravy náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 80.501,- Kč

Opravy náhrobků: 36.626,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 43.875,- Kč

Dar fyzické osoby: 6.625,- Kč

Židovská obec v Praze: 73.876,- Kč

Rok 2004 – vztyčování a opravy náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 56.208,- Kč

Vztyčování náhrobků: 15.000,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 41.208,- Kč

Rok 2005 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 39.487,- Kč

Rok 2006 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 33.885,- Kč

Rok 2007 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 30.645,- Kč

Rok 2008 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 34.412,- Kč

Rok 2009 - celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 37.630,- Kč

Rok 2010 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 23.760,- Kč

Rok 2011 - zhotovení polohopisného plánu hřbitova, celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 17.066,- Kč

Rok 2012 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 6.955,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70511.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.