Praha 8 Libeň (nový)

Typ objektu

hřbitov

GPS
50.1268353, 14.4742553
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost
Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno. 

Nový hřbitov se nachází na rozhraní Střížkova a Kobylis, v těsném sousedství sídliště Ďáblice, mezi ulicemi Na Malém klínu a Střelničná. Založen byl v roce 1893 a sporadicky používán do roku 1975. Po druhé světové válce byl radikálně zmenšen o nepoužívanou část a oba pozemky byly vzájemně odděleny. Na hřbitově je dochováno 202 náhrobních kamenů od doby založení. Pohřben je zde mj. spisovatel Vojtěch Rakous (1862 – 1935). Součástí hřbitova je komplex obřadní síně čp. 443/114 se vchodem z Davídkovy ulice.

V 90. letech 20. století byla plocha hřbitova vyčištěna od nežádoucí zeleně, v letech 2003 – 2004 byly vztyčeny některé povalené náhrobky a byl zahájen projekt celkové rekonstrukce zeleně. V současné době je zajištěna průběžná údržba hřbitova, v níž je třeba pokračovat i v následujících letech.

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy starého hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Do roku 1998 – na údržbu hřbitova nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky

Rok 1999 – celkové vyčištění plochy hřbitova

Celkové náklady: 36.206,- Kč

Městská část Praha 8: 35.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 1.206,- Kč

Roky 2000 až 2004 – na údržbu hřbitova nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky

Rok 2005 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 7.028,- Kč

Rok 2006 – vytyčení hranic hřbitova, kácení a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 66.425,- Kč

Rok 2007 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 31.892,- Kč

Rok 2008 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 28.483,- Kč

Rok 2009 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 27.465,- Kč

Rok 2010 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 29.544,- Kč

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy nového hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Rok 1995 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 4.765,- Kč

Rok 1996 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 6.966,- Kč

Rok 1997 – kácení stromů, výroba vrat, vztyčování povalených náhrobků z konce 19. století a ze 20. století a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 63.589,- Kč

Kácení stromů, výroba vrat a vztyčování náhrobků: 54.733,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 8.856,- Kč

Dotace státních úřadů: 20.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 43.589,- Kč

Rok 1998 – vztyčování povalených náhrobků z 19. a 20. století a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 65.200,- Kč

Vztyčování náhrobků: 58.180,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 7.020,- Kč

Rok 1999 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 49.302,- Kč

Rok 2000 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 32.562,- Kč

Rok 2001 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 40.230,- Kč

Rok 2002 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 35.370,- Kč

Rok 2003 – opravy náhrobků a celoroční

průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 42.572,- Kč

Opravy náhrobků: 9.700,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 32.872,- Kč

Rok 2004 – kácení stromů a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 108.620,- Kč

Kácení stromů: 86.210,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 22.410,- Kč

Rok 2005 – oprava vrat a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 30.027,- Kč

Oprava vrat: 2.943,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 27.084,- Kč

Rok 2006 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 28.227,- Kč

Rok 2007 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 14.076,- Kč

Rok 2008 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 14.066,- Kč

Rok 2009 - celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené židovskou obcí v Praze: 20.552,- Kč

Rok 2010 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 14.750,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2011–2023 budou doplněny později.

 

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70513.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.