Praha 8 Libeň (starý)

Typ objektu

hřbitov

GPS
50.1031794, 14.4712947
Vlastnictví
města a obce
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost
Přílohy v PDF
Příspěvek

Starý hřbitov se nachází jižně od bývalé židovské čtvrti, s níž byl spojen Vojenovou ulicí. Založen byl asi koncem 16. století a poté byl několikrát rozšiřován. Používán byl do 90. let 19. století. Před rokem 1875 byl zrušen kvůli stavbě dnes již zaniklé železniční stanice Libeň - dolní nádraží jižní cíp areálu, v první třetině 20. století byla překryta nájezdem na Libeňský most severní část a zbořena obřadní síň s hrobnickým domem, kolem roku 1965 byla postupně likvidována i zbylá střední část, náhrobní kameny, včetně hodnotných barokních a klasicistních stél, byly povaleny a zasypány. Na místě hřbitova se dochovala jen část ohradní zdi.

V současné době je zachována plocha hřbitova s hroby, bez náhrobků, které jsou zasypány. Je zajišťována průběžná údržba plochy hřbitova, kterou je třeba provádět i v následujících letech. Do budoucna je možné uvažovat o odstranění silné vrstvy zeminy a vyzdvihnout zasypané náhrobky, tyto práce si ale vyžádají náklady ve výši několika milionů korun.

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 12345.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.