Přelouč

Typ objektu

hřbitov

GPS
50.038624, 15.553891
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
od roku 1850
Památková ochrana
Přístupnost

hřbitov je součástí areálu komunálních hřbitovů přístupný v době jejich otevření

Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Hřbitov na východním okraji města, při silnici do Pardubic, byl založen roku 1887, a tvoří samostatnou součást komunálního hřbitova. Je na něm dochováno kolem 35 náhrobků z let 1890 - 1922 a několik podstavců a obrubníků. V minulosti byl silně devastován, před rokem 1985 se plánovala jeho likvidace s tím, že na jeho ploše měla být postavena nová obřadní síň, což se naštěstí nerealizovalo. V sousedním areálu městského hřbitova je hromadný hrob devíti obětí pochodu smrti z koncentračního tábora v Osvětimi z ledna roku 1945.

Do konce 90. let 20. století byla plocha hřbitova velmi hustě zarostlá náletovými dřevinami, takže hřbitov byl téměř neprostupný. První etapou záchranných prací, které byly zahájeny roku 2000, bylo vyčištění plochy hřbitova od náletové vegetace a křoví, byly také odstraněny padlé stromy a všechny povalené náhrobky byly postaveny. V současné době je zajištěna průběžná údržba hřbitova, kterou je nutno provádět i v následujících letech. Další etapa prací bude spočívat v repasi dvou vstupních kovových branek na hřbitov a zejména v celkové rekonstrukci obřadní síně, do níž byly zatím pouze opraveny dvoje vstupní dveře. Předpokládá se, že po dokončení rekonstrukce bude v obřadní síni malá expozice o dějinách místní židovské komunity.

 

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Do roku 1999 – na údržbu hřbitova nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky

Rok 2000 – nárazové vyčištění plochy hřbitova od náletové vegetace a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 58.320,- Kč

Rok 2001 – kácení stromů, zhotovení vstupních vrat do obřadní síně a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 117.987,- Kč

Kácení stromů a zhotovení vrat: 86.640,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 31.347,- Kč

Město Přelouč: 20.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 97.987,- Kč

Rok 2002 – repase vstupních vrat do obřadní síně a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 72.235,- Kč

Repase vstupních vrat: 8.190,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 64.045,- Kč

Rok 2003 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 22.083,- Kč

Rok 2004 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 20.032,- Kč

Rok 2005 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 27.028,- Kč

Rok 2006 – vztyčování povalených náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 47.181,- Kč

Vztyčování náhrobků: 27.200,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 19.981,- Kč

Rok 2007 – na údržbu hřbitova nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky.

Rok 2008 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 7.140,- Kč

Rok 2009 - celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 7.140,- Kč

Rok 2010 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 7.200,- Kč

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 14.400,- Kč

Rok 2012 - na údržbu hřbitova nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky.

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70257.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.