Přeštice

Typ objektu

hřbitov

GPS
49.570204, 13.327789
Vlastnictví
FŽO
Doba vzniku
od roku 1850
Památková ochrana
Přístupnost
Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Nepočetné židovské osídlení je údajně doloženo od roku 1585, určitě zde ale existovalo od počátku 17. století. Židovská obec zde vznikla ale až na konci 19. století.

Synagoga z roku 1910, do roku 1945 používána Církví  Československou husitskou, zbořena v roce 1974.

Hřbitov s pseudoklasicistně-secesní obřadní budovou leží 1 km východně od města, při silnici do Vícova. Plocha hřbitova sousedí se zahradami a zemědělskou půdou a mírně se svažuje k silnici (k západu). Půdorys hřbitova je zhruba obdélníkový. Hřbitov byl založen roku 1890. Celkový počet náhrobků je 47, tvoří dvě řady podél východní zdi (pouze jeden náhrobek stojí osamoceně nedaleko od severní zdi přibližně v polovině šířky hřbitova). Nejstarší náhrobek je datován 1914, nejmladší 1956. Styl epitafů i výzdoba náhrobků odpovídají asimilačním vlivům, projevujícím se typicky u židovských sepulkrálních památek 20. století. Náhrobky jsou vesměs zhotoveny moderními technologiemi z kvalitního materiálu a jsou dobře dochované a čitelné. Od 60. let 20. století do jeho konce byl hřbitov využíván mysliveckým spolkem a na jeho ploše se nacházely voliéry. Po roce 2000 byl hřbitov pietně upraven, hrobnický domek z roku 1907 byl adaptován k obytným účelům.

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Rok 2010 – úprava terénu a celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady hrazené Federací židovských obcí v ČR: 10.546,- Kč

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba hřbitova, dokumentace. Celkové náklady hrazeny Federací židovských obcív ČR: 11.377,- Kč

Rok 2012 - celoroční průběžná údržba hřbitova. Celkové náklady hrazeny Federací židovských obcí v ČR: 5.580,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 10260.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.