Příbram

Typ objektu

hřbitov

GPS
49.688946, 14.006200
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
od roku 1850
Památková ochrana
Přístupnost
Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Hřbitov se nachází 500 metrů severovýchodně od města, u silnice do Občova. Založen byl roku 1879, je na něm dochováno kolem 150 náhrobků od doby založení hřbitova do druhé světové války a rekonstruovaná obřadní síň. Na jaře roku 1992 byl hřbitov značně poničen skupinou mladistvých – dvě třetiny náhrobků byly povaleny, některé z nich vandalové rozbili. Díky finanční podpoře městského úřadu byly v letech 1992 – 1995 náhrobky opětovně vztyčeny, současně byla opravena celá hřbitovní zeď.

Na počátku 90. let 20. století byla plocha hřbitova vyčištěna od husté náletové vegetace, v průběhu 90. let byla opravena ohradní zeď, obřadní síň, z níž bylo dochováno jen obvodové zdivo, a byly postaveny povalené náhrobky. V současné době je plocha hřbitova vyčištěna a je zajištěna průběžná údržba hřbitova, kterou je nutno provádět i v dalších letech.

 

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Rok 1995 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 53.345,- Kč

Rok 1996 – oprava ohradní zdi, kácení stromů a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 95.459,- Kč

Rok 1997 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 75.492,- Kč

Rok 1998 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 35.802,- Kč

Rok 1999 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 38.907,- Kč

Rok 2000 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 20.236,- Kč

Náhrada škody pachateli vandalství: 15.712,- Kč

Židovská obec v Praze: 4.524,- Kč

Rok 2001 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 19.845,- Kč

Rok 2002 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 35.505,- Kč

Rok 2003 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 37.665,- Kč

Rok 2004 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 36.990,- Kč

Rok 2005 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 52.313,- Kč

Rok 2006 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 51.643,- Kč

Rok 2007 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 52.213,- Kč

Rok 2008 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 62.019,- Kč

Rok 2009 - dokumentace náhrobků a jejich ztyčování a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 176.833,- Kč

Dokumentace a vztyčování náhrobků: 109.660,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 67.173,- Kč

Rok 2010 – restaurování a vztyčování náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 203.120,- Kč

Restaurování a vztyčování náhrobků: 150.000,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 53.120,- Kč

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 66.576,- Kč

Rok 2012 - zhotovení polohopisného plánu, celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 73.780,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70455.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.