Prostějov (nový)

Typ objektu

hřbitov

GPS
49.4543136, 17.1129722
Vlastnictví
FŽO
Doba vzniku
od roku 1850
Památková ochrana
Přístupnost
Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Dokumentace dostupná zde: https://cemeteries.zob.cz/prostejov

Nový hřbitov v ulici Brněnská čp. 3130, 2 km jižně od centra v areálu komunálního hřbitova, byl založen 1908. Na ploše 6195 m2 stojí v pravidelných řadách 552 novodobých náhrobků (několik přeneseno ze staršího pohřebiště z let 1801-1908 ve Studentské ul., zrušeného nacisty). Pohřbeny významné místní osobnosti, památník obětí 1. a 2. světové války. Při vstupu secesní obřadní síň z r. 1908 s vnitřním vybavením, pamětními deskami se jmény obětí holokaustu a menší muzejní expozicí. Oplocení vysokou cihelnou zdí se zpevňujícími pilířky a s novobarokní bránou. Průběžná údržba a obnova.

 

Předchozí
Další

Více informací

Nejstarší písemná zmínka o Židech z r. 1445, středisko židovské vzdělanosti a talmudského bádání, na poč. 17. století zde proslulá hebrejská tiskárna, známou ješívu vedl v l. 1785-94 rabín Moses Schreiber zv. Chatam Sofer. Do r. 1848 tu žilo 328 systemizovaných rodin, přibližně 1800 osob, žid. obec krátce obnovena po 2. světové válce. Rodné město bibliografa Moritze Steinschneidera (1816-1907 Berlín), filosofa světového významu Edmunda Hussserla (1859-1938 Freiburg, NSR), architekta Maxe Fleischera (1841-1905 Wien), dramatika Maxe Zweiga (1892-1992 Jerusalem). Židovská čtvrť - ve dvou lokalitách jižně a severně náměstí při hradbách, většina z původního počtu 92 domů zbořena (zbylo jich 19), některé měly středověké dispozice, zajímavé architektonické detaily, zůstal novodobý rabinát Demlova 3, mimo areál žid. nadační dům Sádky 2, kde bývala v l. 1945-73 byla modlitebna. Pamětní deska s hebrejským textem na štítě bývalé školy Demlova 6. Starší synagoga bet ha-midraš - Demlova 2, empírová stavba z r. 1836, sál nezvykle v patře, naposledy sloužila jako galerie, toho času nevyužitá. Nová synagoga na nám. Sv. Čecha, postavena r. 1904 architektem Jakobem Gartnerem v secesním slohu, v l. 1947-9 radikálně přestavěna na chrám husitské církve.

Nový hřbitov v ulici Brněnská čp. 3130, 2 km jižně od centra v areálu komunálního hřbitova, byl založen 1908. Na ploše 6195 m2 stojí v pravidelných řadách 552 novodobých náhrobků (několik přeneseno ze staršího pohřebiště z let 1801-1908 ve Studentské ul., zrušeného nacisty). Pohřbeny významné místní osobnosti, památník obětí 1. a 2. světové války. Při vstupu secesní obřadní síň z r. 1908 s vnitřním vybavením, pamětními deskami se jmény obětí holokaustu a menší muzejní expozicí. Oplocení vysokou cihelnou zdí se zpevňujícími pilířky a s novobarokní bránou. Průběžná údržba a obnova.

 

K historii 

https://theses.cz/id/6itsay/Bakalarska_prace.pdf

Náklady

Rok 2010 – expozice v obřadní síni, oprava hrobnického dmku a celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady hrazené Federací židovských obcí v ČR: 64.098,- Kč

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba hřbitova, oprava elektroinstalace. Celkové náklady hrazeny Federací židovských obcí v ČR: 43.882,- Kč.

Rok 2012 - celoroční průběžná údržba hřbitova, oprava střechy.

Celkové náklady hrazeny Federací židovských obcí v ČR: 75.788,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 10258.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.