Rabí

Typ objektu

hřbitov

GPS
49.280768, 13.617640
Vlastnictví
FŽO
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

hřbitov volně přístupný

Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Židovské osídlení je zde doloženo od konce 15. století. Náboženská obec doložena od 1. čtvrtiny 18. století, údajně ale nejméně o století starší. Soustřeďovaly se v ní i rodiny z okolí (hlavně ze Žichovic a Žihobců). Poslední rodina se odstěhovala před rokem 1900. Obec byla zrušena v roce 197 a její majetek převzala ŽNO Horažďovice.

První domy pro své židy prý vystavěl a pronajímal jim Půta Švihovský na konci 15. století. V majetku vrchnosti pak zůstaly všechny domy až do poloviny 19. století. Postupně vznikly dva židovské sídelní okrsky. První se nalézal západně od náměstí. Mezi náměstím a hřbitovem stály 4 obytné domy včetně modlitebny a školy. Druhý se nalézal západně od hřbitova, kde stávaly také 4 domy. Některé z nich jsou dochované v přestavbě.

Synagoga v domě čp. 102 se nalézá v okrsku mezi náměstím a hřbitovem. Není známo, kdy byla postavena, doložena ale je od 1. čtvrtiny 18. století. Bohoslužebným účelům sloužila do 90. let 19. století. Roku 1897 byla adaptována k obytným účelům. Následkem toho byl interiér celý zničen, vnější část zůstala ale zachována. Je do současnosti obydlena.

Hřbitov se nalézá na západním okraji městečka na severozápadním svahu hradního vrchu. Byl založen před rokem 1724 a užíván do roku 1911, kdy proběhl poslední pohřeb. Na ploše přibližně 730 metrů čtverečních je dochováno zhruba 120 náhrobků od 18. století do počátku 20. století. Vstupní brána s kamenným portálem je datována rokem 1883. Většina náhrobků je z bílého vápence, zdobená rostlinnými motivy.

 

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Rok 2010 – celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady hrazené Federací židovských obcí v ČR: 4.100,- Kč

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba hřbitova. Celkové náklady hrazeny Federací židovských obcí v ČR: 3.912,- Kč

Rok 2012 - celoroční průběžná údržba hřbitova, dokumentace. Celkové náklady hrazeny Federací židovských obcí v ČR: 10.912,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 10263.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.