Radnice u Rokycan (synagoga)

Typ objektu

sídelní okrseksynagoga

GPS
49.855251, 13.604507
Vlastnictví
FŽO
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost
Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Židovské osídlení od první poloviny 16. století, nejsilnější židovská komunita zde bývala asi ve 2. pol. 19. století. Před polovinou 19. století doloženo pět domů, tři z nich v přestavbách dochovány.

Synagoga postavena koncem 18. století v pozdně barokním slohu. Bohoslužebným účelům sloužila snad až do nacistické okupace, po ní využita jako garáž a autoopravna, v 90. letec 20. století rekonstruována. Exteriér synagogy se zachoval v původní podobě. V soušasné době je synagoga využita jako koncertní a výstavní sál a sídlo Ekocentra.

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Náklady budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 12345.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.