Roudnice nad Labem (nový)

Typ objektu

hřbitov

GPS
50.418581, 14.266434
Vlastnictví
FŽO
Doba vzniku
od roku 1850
Památková ochrana
Přístupnost
Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Židovské osídlení od poloviny 16. století. Ghetto se nacházelo v Havlíčkově ulici, většina domů dochována v přestavbách. První židovský hřbitov se nacházel snad na místě zahrady bývalého kapucínského kláštera, zlikvidován po roce 1613. Několik náhrobků přeneseno na starý židovský hřbitov.

Starý hřbitov v Třebízského ulici z roku 1613, kde se dochovalo téměř 1700 náhrobků. Další informace viz. heslo Roudnice nad Labem - nový hřbitov.

Nový hřbitov se nachází 600 m západně od starého na konci cesty vedoucí ke komunálnímu hřbitovu. Založen zřejmě v roce 1890, po druhé světové válce byl zdevastován, kdy byla rozebrána téměř celá ohradní zeď, zmizela většina náhrobních kamenů a vyhořela obřadní síň v maurském slohu s českými a hebrejskými texy na stěnách. V areálu o rozloze 4 473 m2 je dochováno necelých deset náhrobků z let 1899 - 1943. V roce 2002 začala rekonstrukce hřbitova a obřadní síně.

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Rok 2010 – celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady hrazené Federací židovských obcí v ČR: 28.253,- Kč

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba hřbitova. Celkové náklady hrazeny Federací židovských obcí v ČR: 1.919,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2012–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 10267.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.