Studený

Typ objektu

hřbitov

GPS
49.6027831, 15.1344183
Vlastnictví
MISSING: zp.pamatka.vlastnictvi. :MISSING
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost
Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Hřbitov se nachází mezi loukami, 500 metrů jihovýchodně od obce, asi 200 metrů jižně od silnice do Dunice, za korytem potoka. Založen byl údajně roku 1700. Dochovány jsou obvodové zdi bývalé márnice a asi 60 náhrobních kamenů od 18. století do roku 1927. Na jednom z náhrobků je upevněna deska se jmény patnácti obětí koncentračních táborů.

Hřbitov je zarostlý vzrostlými stromy, ale žádnou náletovou vegetací, takže do současné doby nebylo třeba na jeho údržbu vynakládat žádné finanční prostředky. Do budoucna je třeba počítat s postavením několika povalených náhrobků a opravou poškozených úseků ohradní zdi z lomového kamene.

 

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Hřbitov je zarostlý vzrostlými stromy, ale žádnou náletovou vegetací, takže do současné doby nebylo třeba na jeho údržbu vynakládat žádné finanční prostředky. Do budoucna je třeba počítat s postavením několika povalených náhrobků a opravou poškozených úseků ohradní zdi z lomového kamene.

Rok 2011 - zhotovení polohopisného plánu.

Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 6000,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2012–2023 budou doplněny později.

 

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70356.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.