Třeboň (synagoga)

Typ objektu

synagoga

GPS
49.002299, 14.770731
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
od roku 1850
Památková ochrana
Přístupnost
Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Synagoga v Krčínově ulici vznikla ve druhé polovině 19. století (snad kolem roku 1880) přestavbou starší budovy v novorománském slohu s prvky jihočeské renesance. Přístavek na jižní straně dvorku, spojený pavlačí se synagogou, sloužil patrně jako příbytek pro správce synagogy. Bohoslužebným účelům sloužila synagoga snad do druhé světové války, po ní byla přestavěna na dodnes obývaný obytný dům. V podkroví je dochován původní strop modlitebny se štukovou výzdobou a ornamentální malbou. Ve vedlejším domě čp. 49 sídlila židovská škola. Roku 2004 byla provedena oprava krovu a krytiny bývalé synagogy i židovské školy, takže v blízkých letech se s větší investicí do budov nepočítá.

 

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy synagogy a vynaložených finančních nákladů:

Rok 2004 – rekonstrukce bývalé židovské školy, oprava krovu a střešní krytiny

Celkové náklady: 455.512,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 137.417,- Kč

Město Třeboň: 70.471,- Kč

Židovská obec v Praze: 247.624,- Kč

Rok 2005 - 2012 – na údržbu synagogy nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky.

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později. 

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 12345.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.